Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 16.12.2013r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej nr działki 415 położonej w miejscowości Ruda przy ul. Południowej przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 16 grudnia 2013 13:11
Poprawiony: poniedziałek, 16 grudnia 2013 13:12