Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 2.12.2013r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej nr działki 373/2 położonej w miejscowości Krynki przy ul. Skalnej przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 02 grudnia 2013 11:45
Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 11:46