Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 25.10.2013r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej nr działki 157 o pow. 0,1900 ha oraz udział wynoszący 4/6 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 155 o pow. 0,0600 ha, położonych w Borze Kunowskim przy ul. Źródlanej, przeznaczonych do sprzedaży, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 25 października 2013 09:01