Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 13.09.2013 r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Brodach, oznaczonych nr działek 453 o pow.1,1600 ha i 1020/2 o pow.0,1063 ha, przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 13 września 2013 08:45