Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego

Urząd Gminy Brody, do publicznej wiadomości podaje ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyski, na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego.


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 22 lipca 2013 r. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, adres: Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; złożyło wniosek wraz z ofertą na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa zadania brzmi: Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Brody, ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z chorobą alkoholową. rodzaj zadania: pomoc społeczna. Do dnia 2 sierpnia 2013r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl
2) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 200.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody: www.brody.info.pl .
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (brody-oferta-bank-zywnosci-ostrowiec-swietokrzyski-male-granty.pdf)Oferta Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 975 Kb25.07.2013 12:58

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 25 lipca 2013 12:54