Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalizacji lokalizacji celu publicznego polegajacego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubirenia-Parszów

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2033r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

 

że 9 maja 2013r. na podstawie wniosku Pana Piotra Mazura Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów na działkach o numerach ewidencyjnych: 654/2, 652/2, 654/3, 652/1, 651, 646, 585, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490/2, 174, 491/6, 495/5, 495/3, 497/3, 502/1, 506/1, 507/1, 737/4, 508, 509/3, 510/3 511, 512, 513/1, 515/1, 516/1, 518, 519, 520/1, 522/1, 524/1, 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1, 536/1, 539/1, 540/1, 543/1, 544/1, 547/4, 548/1, 551/1, 552/1, 555/2, 557/4, 561/1, 563/1, 564/1, 575, 579/7, 579/3, 1, 2, 102/1202, 103/1200, 77/1200, 78/1200, 104/1200 w miejscowości Lubienia, gmina Brody; 153/1200, 162/1200, 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303, 300/2, 300/1, 299/1, 299/2, 297, 296, 302, 145/1201, 145/1202, 357, 146/1201, 132/1200, 133/1200 w miejscowości Lipie, gmina Brody.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą składać wnioski i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie do dnia 07.03.2013r.             w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pok. 116.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 09 maja 2013 13:48