Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Kielcach na realizację zadania pod nazwą: Organizacja treningów i uczestnictwo w zawodach w wędkarstwie rzutowym. Do dnia 8 marca 2013r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach adres: ul. Warszawska 34a/31 25-312 Kielce; złożyło wniosek wraz z ofertą na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa zadania brzmi: „Organizacja treningów i uczestnictwo w zawodach w wędkarstwie rzutowym”; rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl
2) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 200.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody: www.brody.info.pl .

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-maly-grant-pzw-kielce.pdf)Oferta Polskiego Związku WędkarskiegoDotyczy realizacji zadania pożytku publicznego wg procedury tzw. "małych grantów".1236 Kb28.02.2013 16:20

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 28 lutego 2013 16:15