Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa gazociągu rozdzielczego średniego cisnienia

Brody dn., 13.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2033r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

że 4 lutego 2013r. na podstawie wniosku Pana Artura Machula Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 25-75 przy ul. Starachowickiej w m. Lubienia w ramach zadania inwestycyjnego PN.: „Przebudowa sieci gazowej s/c w ul. Starachowickiej w m. Lubienia” na działkach nr ewidencyjny: 125/1202, 783, 102/1212, 102/1219, 102/1220, 102/1221, 102/1222, 102/1223, 102/1224, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213 w obrębie ewidencyjnym 010 Lubienia

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą składać wnioski i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie do dnia 07.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pok. 116.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 13 lutego 2013 14:12