Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Brody dn., 17.01.2013r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

że 8 stycznia 2013r. na podstawie wniosku Pana Artura Machula Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 63 – 110. Włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia.”

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą składać wnioski i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie do dnia 08.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pok. 116.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 17 stycznia 2013 13:23
Poprawiony: środa, 23 stycznia 2013 09:05