Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 12 grudnia 2012r.

G.6845.10.2012

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brodach , podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 14 grudnia 2012 09:40