Ogłoszenie

Urząd Gminy Brody upublicznia ofertę Stowarzyszenia Sportowego "Kamienna" Brody na realizację zadania pod nazwą: „Piłka nożna i radość z jej uprawiania” . D dnia 14 listopada 2012r można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 26 października 2012 r. Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" z Brodów złożyło wniosek wraz z ofertą na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa zadania brzmi: „Piłka nożna i radość z jej uprawiania”, rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Planuje się realizację zadania od 30 listopada do 15 grudnia 2012 roku.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody,
2) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 200.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody: www.brody.info.pl .

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Kamienna-oferta-maly-grant.pdf)Oferta na realizację zadaniaOferta Stowarzyszenia Sportowego "Kamienna" w Brodach.1767 Kb07.11.2012 10:31

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: środa, 07 listopada 2012 10:28
Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 10:32