Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 18 październik 2012r.

Nr G.6840.05.2012

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Brody położonych w Rudniku i w Młynku podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 19 października 2012 07:53