Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 17 maja 2012r.

Nr G.6845.07.2012

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Brody położonych w Rudniku, Stykowie i Krynkach podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 18 maja 2012 09:40