Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznegoi

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 23.04.2012 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10§1, art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

    Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 32-160. Włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,

obręb Lubienia dz. nr 495/6, 495/7, 495/5, 491/6, 497/4, 497/5

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 2.03.2012 przez:

 

Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2

 

reprezentowaną przez pełnomocnika Artura Machulę przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL projekt 27-400 Ostrowiec Św. ul. Boernera 6.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Brodach w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pokój nr 115 I piętro.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (gazociag decyzja.doc)Decyzja nr PB.6730.08.2012 38 Kb23.04.2012 14:07

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 14:04
Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 14:09