Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 marca 2012r.

Nr G.6840.02.2012Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Brodach gmina Brody, przeznaczonych do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

.
Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej PrzygodaWpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 08 marca 2012 14:10