Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr XV/71/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także składać wnioski dotyczące zmiany studium w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, czyli do dnia 10.02.2012r.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek do zmiany studium.doc)Wniosek do zmiany studiumWniosek do zmiany studium99 Kb16.01.2012 14:55

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 12 stycznia 2012 11:05
Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 14:56