Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2011r.

Nr G.6840.15.2011

 

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości  gruntowej, położonej w Brodach stanowiącej  własność Gminy Brody,   przeznaczonej   do dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres  21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 01 grudnia 2011 14:12