Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2011r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,  przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brodach, oraz wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Stawie Kunowskim podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 01 sierpnia 2011 09:20