Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 16 czerwca 2011r.

G.6840.4.2011

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,   przeznaczonych do sprzedaży , podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 20 czerwca 2011 14:52
Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 14:54