Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 24 marca 2011 r.

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Brody,   przeznaczonych do   dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 28 marca 2011 15:11