Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3,

27-230 Brody, w terminie do dnia 19.04.2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 22 marca 2011 10:19