Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na  podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Do sporządzenia  ww. zmian planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałami:

Uchwała nr X/60/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w Brodach.

 

Uchwała nr X/61/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 101/9 położonej w Krynkach.

 

Uchwała nr X/62/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 91/2 położonej w Rudzie.

 

Uchwała nr X/63/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w Brodach.

 

Uchwała nr X/64/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 620 położonej w Brodach

 

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko:

1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3,

27-230 Brody,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3,

27-230 Brody,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dn. 18 września

2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do dnia 19.04.2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 22 marca 2011 10:18