Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwał:

 

Uchwała nr X/60/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w Brodach.

 

Uchwała nr X/61/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 101/9 położonej w Krynkach.

 

Uchwała nr X/62/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 91/2 położonej w Rudzie.

 

Uchwała nr X/63/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w Brodach.

 

Uchwała nr X/64/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 620 położonej w Brodach.


Przedmiotem zmian planu miejscowego będzie przeznaczenie ww. działek na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3,

27-230 Brody, w terminie do dnia 19.04.2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 22 marca 2011 10:16