Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 marca 2011 r.

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Brody,   przeznaczonych do   dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: piątek, 04 marca 2011 14:19
Poprawiony: piątek, 04 marca 2011 14:22