Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2011r.

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Stawie Kunowskim, gminy Brody, przeznaczonych do sprzedaży i wykaz lokali stanowiących własność gminy Brody  położonych w Brodach, przeznaczonych do oddania w najem podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lutego 2011 10:05
Poprawiony: poniedziałek, 14 lutego 2011 10:15