Ogłoszenie z dnia 21.01.2011r - Nr G.72243/1/2011.

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Brody,   przeznaczonych do   sprzedaży,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Wójt

Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 28 stycznia 2011 14:03