Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność Gminy Brody,   przeznaczonej   do dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres  21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 15 października 2010 10:46
Poprawiony: piątek, 15 października 2010 10:49