OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 11 lipca 2013 10:47

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Brody_Prognoza-1 wyłozenie.pdf)Brody_Prognoza-1 wyłozenie.pdfBrody_Prognoza-1 wyłożenie634 Kb11.07.2013 10:49
Pobierz ten plik (Brody_studium_10.07.2013-1 do wyłozenia.pdf)Brody_studium_10.07.2013-1 do wyłozenia.pdfBrody_studium_10.07.2013-1 do wyłożenia1002 Kb11.07.2013 10:50
Pobierz ten plik (Brody_synteza_10.07.2013 do wyłozenia.pdf)Brody_synteza_10.07.2013 do wyłozenia.pdfBrody_synteza_10.07.2013 do wyłożenia137 Kb11.07.2013 10:50
Pobierz ten plik (infrastruktura do wylozenia.jpg)infrastruktura do wylozenia.jpgInfrastruktura do wylożenia8084 Kb11.07.2013 11:07
Pobierz ten plik (kierunki zagospodarowania do wylozenia.JPG)kierunki zagospodarowania do wylozenia.JPGKierunki zagospodarowania do wyłożenia7871 Kb11.07.2013 11:14
Pobierz ten plik (prognoza.JPG)prognoza.JPGPrognoza7665 Kb11.07.2013 11:17
Pobierz ten plik (uwarunkowania zagospodarowania do wylozenia.JPG)uwarunkowania zagospodarowania do wylozenia.JPGUwarunkowania zagospodarowania do wyłozżnia7323 Kb11.07.2013 11:19
Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 10:48
Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalizacji lokalizacji celu publicznego polegajacego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubirenia-Parszów
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 09 maja 2013 13:48

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2033r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

 

że 9 maja 2013r. na podstawie wniosku Pana Piotra Mazura Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów na działkach o numerach ewidencyjnych: 654/2, 652/2, 654/3, 652/1, 651, 646, 585, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490/2, 174, 491/6, 495/5, 495/3, 497/3, 502/1, 506/1, 507/1, 737/4, 508, 509/3, 510/3 511, 512, 513/1, 515/1, 516/1, 518, 519, 520/1, 522/1, 524/1, 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1, 536/1, 539/1, 540/1, 543/1, 544/1, 547/4, 548/1, 551/1, 552/1, 555/2, 557/4, 561/1, 563/1, 564/1, 575, 579/7, 579/3, 1, 2, 102/1202, 103/1200, 77/1200, 78/1200, 104/1200 w miejscowości Lubienia, gmina Brody; 153/1200, 162/1200, 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303, 300/2, 300/1, 299/1, 299/2, 297, 296, 302, 145/1201, 145/1202, 357, 146/1201, 132/1200, 133/1200 w miejscowości Lipie, gmina Brody.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą składać wnioski i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie do dnia 07.03.2013r.             w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pok. 116.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Sprawozdanie dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 23 kwietnia 2013 14:11

Urząd Gminy Brody publikuje sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2012 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (sprawozdanie-za2012-wysyłka.pdf)sprawozdanie-za2012-wysyłka.pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.347 Kb23.04.2013 14:17
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 20 marca 2013 09:51

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.03.2013r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. tekst jednolity z 2012 poz.647) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.03.2013r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 25-75 przy ul. Starachowickiej w m. Lubienia w ramach zadania inwestycyjnego PN.: „Przebudowa sieci gazowej s/c w ul. Starachowickiej w m. Lubienia” na działkach nr ewidencyjny: 125/1202, 783, 102/1212, 102/1219, 102/1220, 102/1221, 102/1222, 102/1223, 102/1224, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213 w obrębie ewidencyjnym 010 Lubienia, gmina Brody

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (decyzja.pdf)decyzja.pdf 86 Kb20.03.2013 09:57
Więcej…
 
Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 28 lutego 2013 16:15

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Kielcach na realizację zadania pod nazwą: Organizacja treningów i uczestnictwo w zawodach w wędkarstwie rzutowym. Do dnia 8 marca 2013r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-maly-grant-pzw-kielce.pdf)Oferta Polskiego Związku WędkarskiegoDotyczy realizacji zadania pożytku publicznego wg procedury tzw. "małych grantów".1236 Kb28.02.2013 16:20
Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w Lubienii
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 28 lutego 2013 15:58

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 28.02.2013r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.02.2013r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 63-110 oraz włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 174, 490/4, 490/, 490/2, 489, 487, 486, 488/1, 485, 484, 483, 482, 481/2, 585, 643/1, 644, 645, 656, 651, 647/4, 647/5, 652/1, 652/2 położonych w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku      

Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

działającej przez Pełnomocnika

Pana Artura Machulę przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL PROJEKT Ostrowiec Św. ul. Boernera 6

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 14.03.2013r.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

                                                                                                                     

Wójt Gminy Brody

                                                                                                                      Andrzej Przygoda

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  •  Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach
  •  Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia
  •  Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (gazociąg lubienia decyzja gotowa.pdf)Decyzja 132 Kb28.02.2013 16:01
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26.02.2013 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 27 lutego 2013 15:23

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Jodłowej, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Poprawiony: środa, 27 lutego 2013 15:32
Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 21 lutego 2013 10:13

Na podstawie programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2013 roku przyjętym Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.11.2012 r.; uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz § 11 Regulaminu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brody, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2013r. oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z dnia 18 lutego 2013r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert:

 

Przyznano dotacje na realizację zadań zleconych w formie dofinansowania ich realizacji dla poniższych podmiotów:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

 

Upow-szech-nianie kultury fizycz-nej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

40 000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9;   27- 230 Brody

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpi-sania umowy

do 17 grudnia 2013

roku.

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” w Stykowie ul. Świętokrzyska 57-27-230 Brody

2 900 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5; 27-230 Brody

2 600 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Profi-laktyka zależ-nień, przeciw-działanie patolo-giom społecz-nym

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

15 000 zł

 

 

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Pomoc społecz-na

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

1 500 zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

2 000 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go maja 73; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Łączna kwota przewidywanych dotacji:

78500 zł

 

 

 

Andrzej Przygoda
Wójt Gminy Brody

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadania pożytku publicznego
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 21 lutego 2013 09:53

Wójt Gminy Brody ionformuje, że w związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2013 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zostały udzielone następujące dotacje:

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa gazociągu rozdzielczego średniego cisnienia
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 13 lutego 2013 14:12

Brody dn., 13.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2033r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

że 4 lutego 2013r. na podstawie wniosku Pana Artura Machula Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 25-75 przy ul. Starachowickiej w m. Lubienia w ramach zadania inwestycyjnego PN.: „Przebudowa sieci gazowej s/c w ul. Starachowickiej w m. Lubienia” na działkach nr ewidencyjny: 125/1202, 783, 102/1212, 102/1219, 102/1220, 102/1221, 102/1222, 102/1223, 102/1224, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213 w obrębie ewidencyjnym 010 Lubienia

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą składać wnioski i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie do dnia 07.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pok. 116.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 31.01.2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 31 stycznia 2013 12:26

G.6845.01.2013


Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do dzierżawy położonej w Krynkach , podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

 

Wójt Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Więcej…
 
Ogłoszenie o otwartym kunkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 21 stycznia 2013 13:10

Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-na2012.pdf)Program współpracy gminy Brody z org. pozarządowymi i in. w 2013r. 180 Kb21.01.2013 13:19
Pobierz ten plik (regulamin-1oko13.pdf)Regulamin konkursu 382 Kb21.01.2013 13:20
Pobierz ten plik (ustawa_pp.pdf)Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. 224 Kb21.01.2013 13:21
Pobierz ten plik (oswiadczenie.doc)Oświadczenie - działalnośc gospodarcza 22 Kb21.01.2013 13:23
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)Druk oferty 91 Kb21.01.2013 13:24
Pobierz ten plik (druk-sprawozd.doc)Druk sprawozdania 116 Kb21.01.2013 13:24
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Druk umowy 90 Kb21.01.2013 13:24
Pobierz ten plik (GKRPA2013.pdf)Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 132 Kb21.01.2013 13:25
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)Zaktualizowany harmonogram zadania.Dotyczy sytuacji, gdy organizacji została przyznana mniejsza kwota niż wnioskowano.32 Kb21.01.2013 13:28
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)Zaktualizowany kosztorysDotyczy sytuacji, gdy organizacji została przyznana mniejsza kwota niż wnioskowano.42 Kb21.01.2013 13:28
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs.pdf)Oświadczenie - dane z rejestru 166 Kb21.01.2013 13:47
Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2013 13:49
Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 17 stycznia 2013 13:23

Brody dn., 17.01.2013r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

że 8 stycznia 2013r. na podstawie wniosku Pana Artura Machula Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 63 – 110. Włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia.”

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą składać wnioski i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie do dnia 08.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pok. 116.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Poprawiony: środa, 23 stycznia 2013 09:05
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 12 grudnia 2012r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 14 grudnia 2012 09:40

G.6845.10.2012

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brodach , podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
Ogłoszenie o dniu wolnym
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 30 listopada 2012 10:03

OGŁOSZENIE

 

Informuję , że zgodnie z Zarządzeniem Nr 106/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2012 roku, dzień 24 grudnia 2012 roku tj. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Brodach.
W/w dzień zostanie odpracowany w dniu 15 grudnia 2012 r. (sobota).

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2012 11:46
 
Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 07 listopada 2012 11:57
Gmina Brody wykonuje powierzone jej zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Elementami tej współpracy jest nie tylko finansowe wspieranie stowarzyszeń, ale i wzajemne konsultowanie planowanych działań w sferze pożytku publicznego. W związku z tym, Urząd Gminy Brody zaprasza na spotkanie prezesów wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.Termin i miejsce spotkania: 19 listopada 2012r. (poniedziałek) o godz. 14:00 , sala nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-na2013-projekt.pdf)Program współpracy- 2013r.Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku - projekt181 Kb07.11.2012 11:59
Więcej…
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 07 listopada 2012 10:28

Urząd Gminy Brody upublicznia ofertę Stowarzyszenia Sportowego "Kamienna" Brody na realizację zadania pod nazwą: „Piłka nożna i radość z jej uprawiania” . D dnia 14 listopada 2012r można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Kamienna-oferta-maly-grant.pdf)Oferta na realizację zadaniaOferta Stowarzyszenia Sportowego "Kamienna" w Brodach.1767 Kb07.11.2012 10:31
Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 10:32
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 18 październik 2012r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 19 października 2012 07:53

Nr G.6840.05.2012

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Brody położonych w Rudniku i w Młynku podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 październik 2012r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 12 października 2012 09:12

Nr G.6840.04.2012

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Lubieni przy ul. Starachowickiej podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziurowie.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 21 maja 2012 10:01

 

WÓJT GMINY BRODY


ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Dziurowie ul. Słoneczna 1

 

 

 

 

I. Do konkursu może przystąpić:

 

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 17 maja 2012r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 18 maja 2012 09:40

Nr G.6845.07.2012

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Brody położonych w Rudniku, Stykowie i Krynkach podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody.
Wpisany przez Jolanta Grudnicka   
środa, 25 kwietnia 2012 08:19


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf)Ocena zasobów pomocy społecznej.pdfOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody(w pliku pdf).554 Kb25.04.2012 08:21
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznegoi
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 14:04

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 23.04.2012 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10§1, art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

    Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 32-160. Włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,

obręb Lubienia dz. nr 495/6, 495/7, 495/5, 491/6, 497/4, 497/5

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 2.03.2012 przez:

 

Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2

 

reprezentowaną przez pełnomocnika Artura Machulę przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL projekt 27-400 Ostrowiec Św. ul. Boernera 6.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Brodach w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pokój nr 115 I piętro.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (gazociag decyzja.doc)Decyzja nr PB.6730.08.2012 38 Kb23.04.2012 14:07
Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 14:09
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 marca 2012r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 08 marca 2012 14:10

Nr G.6840.02.2012Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Brodach gmina Brody, przeznaczonych do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

.
Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 6.03.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
Wpisany przez Henryka Ladyca   
wtorek, 06 marca 2012 16:06

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 6.03.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10§1, art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Poprawiony: wtorek, 06 marca 2012 16:10
Więcej…
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 09 lutego 2012 13:52

Wójt Gminy Brody

 

ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2012 14:06
Więcej…
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziływania przedsięwzięcia na środowisko
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 27 stycznia 2012 12:08

Znak: PB.6220.02.2012                                                                    Brody dn., 26.01.2012r.

Obwieszczenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.);


Wójt Gminy Brody
zawiadamia


że dnia 25.01.2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu w ZGM Zębiec S.A. Centrum Innowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa”.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte  dnia 25.01.2012r. na wniosek Zakładów Górniczo – Metalowych w Zębcu Spółka Akcyjna.
Decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Brody po wcześniejszym uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach;
Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Brody  przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia tj. od 9.02.2012r. do 01.03.2012r..  Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
W przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonym licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w/w sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa o której to zostanie umieszczone zawiadomienie na stronie internetowej Urzędy Gminy Brody http://bip.brody.info.pl/, tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2012 12:11
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2012 11:08

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art.46 pkt 1, art 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody. Do sporządzenia zmiany studium Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą Nr XV/71/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także składać wnioski dotyczące prognozy w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, czyli do dnia 10.02.2012r.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2012 11:05

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr XV/71/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także składać wnioski dotyczące zmiany studium w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, czyli do dnia 10.02.2012r.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek do zmiany studium.doc)Wniosek do zmiany studiumWniosek do zmiany studium99 Kb16.01.2012 14:55
Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 14:56
 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO W DNIU 4 stycznia 2012 r.
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 21 grudnia 2011 13:30

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO W DNIU 4 stycznia 2012 r.

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 21.12.2011 r.
Termin zdjęcia wykazu : 03.01.2012 r.

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności

w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY, ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 35 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na parterze. Instalacja elektryczna i wod.-kan. oddzielna, c.o. –wspólna dla całego budynku. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących
w budynku.

 

Usługi pocztowe

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

230,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

 

 

 

 

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.

Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2012 11:05
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 16 grudnia 2011 12:26

Brody, dnia. 15.12.2011r.

 

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Brody nr X/63/2010 z dnia 29 października 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2011r. do 16 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ulicy Stanisława Staszica 3, w msc. Brody pokój nr 102 w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2012r.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w miejscowości Brody.

 

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2012 12:51
Więcej…
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227, położonych w miejscowości Brody
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 16 grudnia 2011 12:13

Brody 15.12.2011r.

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227, położonych w miejscowości Brody

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Brody nr X/60/2010 z dnia 29 października 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2011r. do 16 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ulicy Stanisława Staszica 3 pokój nr 102 w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2012r.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227 położonych w miejscowości Brody.

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2012 12:55
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 01 grudnia 2011 14:12

Nr G.6840.15.2011

 

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości  gruntowej, położonej w Brodach stanowiącej  własność Gminy Brody,   przeznaczonej   do dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres  21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 2 GRUDNIA 2011 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 15 listopada 2011 14:28

 

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 14.11.2011 r.
Termin zdjęcia wykazu : 02.12.2011 r.

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY, ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 35 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na parterze. Instalacja elektryczna i wod.-kan. oddzielna, c.o. –wspólna dla całego budynku. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących
w budynku.

usługowa

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

390,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.

Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2011 14:33
 
Zaproszenie do konsultacji
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 15 listopada 2011 13:42

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr X/69/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Brodach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brody zaprasza członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 października 2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 06 października 2011 14:12

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie gmina Brody, przeznaczonej do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
Ogłoszenie Wójta z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 17 sierpnia 2011 14:01

Brody, dnia 11.08.2011r.

Nr G.6840. 9.2011

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Słonecznej, gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1406/18, i 117/11 o powierzchni ogólnej 0,0233 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/00025018/3.

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2011 14:22
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 09:20

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,  przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brodach, oraz wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Stawie Kunowskim podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 16 czerwca 2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 20 czerwca 2011 14:52

G.6840.4.2011

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,   przeznaczonych do sprzedaży , podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 14:54
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 24 marca 2011 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 28 marca 2011 15:11

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Brody,   przeznaczonych do   dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 marca 2011 10:20

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Na  podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody. Do sporządzenia  ww. planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 marca 2011 10:19

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 marca 2011 10:18

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na  podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Do sporządzenia  ww. zmian planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałami:

Więcej…
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 marca 2011 10:16

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwał:

 

Uchwała nr X/60/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w Brodach.

Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 18 marca 2011 15:18

O G Ł O S Z E N I E

 W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2011 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Więcej…
 
Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w trybie przetargu w dniu 7 kwietnia 2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 18 marca 2011 11:45

,

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 KWIETNIA 2011 r.WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 KWIETNIA 2011 r.

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 17.03.2011 r. Termin zdiecia wykazu : 06.04.2011 r.

Poprawiony: piątek, 18 marca 2011 11:54
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 marca 2011 r.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 04 marca 2011 14:19

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Brody,   przeznaczonych do   dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: piątek, 04 marca 2011 14:22
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 14 lutego 2011 10:05

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Stawie Kunowskim, gminy Brody, przeznaczonych do sprzedaży i wykaz lokali stanowiących własność gminy Brody  położonych w Brodach, przeznaczonych do oddania w najem podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

Poprawiony: poniedziałek, 14 lutego 2011 10:15
 
Ogłoszenie z dnia 21.01.2011r - Nr G.72243/1/2011.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 28 stycznia 2011 14:03

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Brody,   przeznaczonych do   sprzedaży,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Wójt

Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 
I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2011 roku.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 25 stycznia 2011 15:46

                                                                                                                                                                                     

Wójt Gminy Brody

ogłasza  I OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

 

I.  Rodzaj zadań:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Gminny_Program_Przeciwdzialania_Narkomanii-2011.doc)Gminny_Program_Przeciwdzialania_Narkomanii-2011.docGminny program Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.34 Kb25.01.2011 15:52
Pobierz ten plik (Gminny_Program_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych-2011.doc)Gminny_Program_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych-2011.docGminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku;31 Kb25.01.2011 15:53
Pobierz ten plik (Nowy-druk-oferty.doc)Nowy-druk-oferty.docnowy druk oferty obowiązyujący w konkursie (dostosowany do edycji);88 Kb25.01.2011 15:53
Pobierz ten plik (Program-wspolpracy-gminy-Brody-ze-stowarzyszeniami-w-2011.doc)Program-wspolpracy-gminy-Brody-ze-stowarzyszeniami-w-2011.docProgram współpracy gminy Brody ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami na 2011 rok;100 Kb25.01.2011 15:53
Pobierz ten plik (regulamin-otwartego-konkursu-ofert.doc)regulamin-otwartego-konkursu-ofert.docRegulamin I otwartego konkursu ofert;84 Kb25.01.2011 15:54
Pobierz ten plik (rozporzadzenie-Ministra-Pracy-i-Polityki-Sspolecznej-+-wzory-drukow.pdf)rozporzadzenie-Ministra-Pracy-i-Polityki-Sspolecznej-+-wzory-drukow.pdfRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wraz załącznikami - wzorami dokumentów;66 Kb25.01.2011 15:54
Pobierz ten plik (ustawa_o_Dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.doc)ustawa_o_Dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.docUstawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;193 Kb25.01.2011 15:55
Poprawiony: wtorek, 25 stycznia 2011 15:55
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.01.2011r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 20 stycznia 2011 09:19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04.01.2011r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2011 09:22
Więcej…
 
Informacja w sprawie 24 grudnia 2010 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 06 grudnia 2010 11:21

INFORMACJA 

 

Urząd Gminy w Brodach informuje, że 24 grudnia 2010r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach oraz jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku UG Brody.

 

W zamian za 25.12.2010r. – święto przypadające

w dzień wolny od pracy, tj. w sobotę.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy

Poprawiony: poniedziałek, 06 grudnia 2010 11:25
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 października 2010 10:46

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność Gminy Brody,   przeznaczonej   do dzierżawy,  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres  21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: piątek, 15 października 2010 10:49
 
Rozstrzygnięcie postępowania
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 30 września 2010 11:01

Urząd Gminy Brody informuje, że w wyniku postępowania związanego ze złożeniem przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Rodzina" z Brodów oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873 ze zm.) w dniu 23 września 2010 roku została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym "Rodzina" na realizację zadania publicznego określonego w ww. ofercie.

Ogłoszenie dotyczące postępowania

 
Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 14 września 2010 12:17

Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pod nazwą:
„Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – działanie na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-rodzina.pdf)oferta-rodzina.pdfOferta Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Rodzina" z Brodów318 Kb14.09.2010 12:23
Poprawiony: wtorek, 14 września 2010 12:25
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3