Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - archiwalny. - 2009 - Karta typu A 2009