Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - archiwalny. - Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.