Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy PDF Drukuj Email

Znak sprawy: PB.6220.04.11                                                                       Brody, dn. 08.11.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na brak uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 08 listopada 2011 10:54
Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2011 10:58