OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email

Znak: PB.7624/04/10

Brody dn.28.09.2010r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227), informuję że w dniu 27.09.2010 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.88/B/2010 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „„Rozbudowie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Rudnik-Staw Kunowski, w miejscowości Staw Kunowski – gmina Brody”.

 

 

Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z siedziba przy ul. Ostrowieckiej 15 w Starachowicach. Z wydaną decyzją można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl natomiast ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Decyzja środowiskowa nr 04.2010.pdf)Decyzja 04/2010Rozbudowa istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Rudnik-Staw Kunowski, w miejscowości Staw Kunowski – gmina Brody386 Kb28.09.2010 08:46

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 28 września 2010 07:58
Poprawiony: wtorek, 28 września 2010 08:53