Sprawozdania finansowe - 2010 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rb-27S.pdf)Rb-27S.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010660 Kb20.08.2010 08:57
Pobierz ten plik (RB-28S.pdf)RB-28S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 20101039 Kb20.08.2010 08:58
Pobierz ten plik (Rb-N.pdf)Rb-N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku289 Kb20.08.2010 08:58
Pobierz ten plik (Rb-Z.pdf)Rb-Z.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku297 Kb20.08.2010 08:59
Pobierz ten plik (RB-NDS.pdf)RB-NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010184 Kb20.08.2010 08:59
Pobierz ten plik (Rb-27 S.pdf)Rb-27 S.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.743 Kb20.08.2010 09:00
Pobierz ten plik (Rb-28 S.pdf)Rb-28 S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.1149 Kb20.08.2010 09:01
Pobierz ten plik (Rb-N-2KW.pdf)Rb-N-2KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku291 Kb20.08.2010 09:02
Pobierz ten plik (Rb-Z-2KW.pdf)Rb-Z-2KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku297 Kb20.08.2010 09:02
Pobierz ten plik (RB- NDS-2KW.pdf)RB- NDS-2KW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010187 Kb20.08.2010 09:03
Pobierz ten plik (Rb-30 s.pdf)Rb-30 s.pdfRb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.244 Kb20.08.2010 09:04
Pobierz ten plik (Rb-34 - 80110.pdf)Rb-34 - 80110.pdfRb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2010 do końca 2 kwartału roku 2010195 Kb20.08.2010 09:04
Pobierz ten plik (Rb-50 - dochody KBW.pdf)Rb-50 - dochody KBW.pdfRb-50 Kwartalne sprawozdanie - dochody KBW Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2010r.217 Kb20.08.2010 09:05
Pobierz ten plik (Rb-50 - dotacje -Wojewoda.pdf)Rb-50 - dotacje -Wojewoda.pdfRb-50 Kwartalne sprawozdanie - dotacje Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.Za II kwartał 2010r.225 Kb20.08.2010 09:05
Pobierz ten plik (Rb-50 -wydatki KBW.pdf)Rb-50 -wydatki KBW.pdfRb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatki KBW Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Za II kwartał 2010r.380 Kb20.08.2010 09:06
Pobierz ten plik (Rb- 34 -80101.pdf)Rb- 34 -80101.pdfRb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Za okres od początku roku 2010 do końca 2 kwartału roku 2010193 Kb20.08.2010 09:07
Pobierz ten plik (Rb - 27ZZ.pdf)Rb - 27ZZ.pdfRb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2010311 Kb20.08.2010 09:07
Pobierz ten plik (RB-ZN- KBW.pdf)RB-ZN- KBW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku294 Kb20.08.2010 09:08
Pobierz ten plik (Rb- NDS.pdf)Rb- NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010187 Kb18.11.2010 10:44
Pobierz ten plik (Rb-27SIIIKW.pdf)Rb-27SIIIKW.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010765 Kb18.11.2010 10:48
Pobierz ten plik (Rb-28SIIIKW.pdf)Rb-28SIIIKW.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 20101157 Kb18.11.2010 10:50
Pobierz ten plik (RB-NIIIKW.pdf)RB-NIIIKW.pdfRb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku290 Kb18.11.2010 10:51
Pobierz ten plik (RB-ZIIIKW.pdf)RB-ZIIIKW.pdfRb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku297 Kb18.11.2010 10:52
Pobierz ten plik (RB -N.pdf)RB -N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.290 Kb02.03.2011 11:05
Pobierz ten plik (RB NDS.pdf)RB NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010.186 Kb02.03.2011 11:06
Pobierz ten plik (Rb- ST.pdf)Rb- ST.pdfRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010r.151 Kb02.03.2011 11:07
Pobierz ten plik (RB- Z.pdf)RB- Z.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.297 Kb02.03.2011 11:08
Pobierz ten plik (RB-27S.pdf)RB-27S.pdfRb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010.768 Kb02.03.2011 11:09
Pobierz ten plik (Rb-28S.pdf)Rb-28S.pdfRb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010.1141 Kb02.03.2011 11:10
Pobierz ten plik (RB-30s.pdf)RB-30s.pdfRb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010.243 Kb02.03.2011 11:11
Pobierz ten plik (Rb-34 (80101).pdf)Rb-34 (80101).pdfRb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2010 do końca 4 kwartału roku 2010.194 Kb02.03.2011 11:12
Pobierz ten plik (Rb-34 (80110).pdf)Rb-34 (80110).pdfRb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2010 do końca 4 kwartału roku 2010.195 Kb02.03.2011 11:13
Pobierz ten plik (RB-PDP.pdf)RB-PDP.pdfRb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2010 r.182 Kb02.03.2011 11:14
Pobierz ten plik (RB-UN.pdf)RB-UN.pdfRb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOW YCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2010 roku.183 Kb02.03.2011 11:15
Pobierz ten plik (RB-UZ.pdf)RB-UZ.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2010 roku.273 Kb02.03.2011 11:16
Pobierz ten plik (Bilans1.pdf)Bilans1.pdfBILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.199 Kb26.04.2011 08:24
Pobierz ten plik (Bilans2.pdf)Bilans2.pdfBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2010r.171 Kb26.04.2011 08:24
Pobierz ten plik (Bilans3.pdf)Bilans3.pdfBILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2010r.198 Kb26.04.2011 08:24
Pobierz ten plik (Rachunek1.pdf)Rachunek1.pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.173 Kb26.04.2011 08:23
Pobierz ten plik (Rachunek2.pdf)Rachunek2.pdfRachunek zysków i strat jednos tki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.172 Kb26.04.2011 08:23
Pobierz ten plik (Zestawienie1.pdf)Zestawienie1.pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2010r.155 Kb26.04.2011 08:23
Pobierz ten plik (Zestawienie2.pdf)Zestawienie2.pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2010r.154 Kb26.04.2011 08:22
Pobierz ten plik (Bilans.pdf)Bilans.pdfSKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samoządu terytorialnego Gmina BRODY sporządzony na na dzień 31-12-2010r.185 Kb27.07.2011 13:05

Wpisany przez Bogumiła Bugaj   
Data opublikowania: piątek, 20 sierpnia 2010 08:56
Poprawiony: piątek, 20 sierpnia 2010 09:09