Sprawozdania finansowe - 2017 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.


 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (rb-28s.pdf)rb-28s.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego.1300 Kb11.05.2017 14:33
Pobierz ten plik (rb-27s.pdf)rb-27s.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego665 Kb11.05.2017 14:33
Pobierz ten plik (Rb-27S_IKW.pdf)Rb-27S_IKW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych732 Kb11.05.2017 14:35
Pobierz ten plik (Rb-27-ZZ_IKW.pdf)Rb-27-ZZ_IKW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami376 Kb11.05.2017 14:35
Pobierz ten plik (Rb-28S_IKW.pdf)Rb-28S_IKW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych1357 Kb11.05.2017 14:36
Pobierz ten plik (Rb-30S_IKW.pdf)Rb-30S_IKW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych289 Kb11.05.2017 14:36
Pobierz ten plik (Rb-34S_IKW.pdf)Rb-34S_IKW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych234 Kb11.05.2017 14:36
Pobierz ten plik (Rb-50 D KBW_IKW.pdf)Rb-50 D KBW_IKW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami289 Kb11.05.2017 14:37
Pobierz ten plik (Rb-50D_IKW.pdf)Rb-50D_IKW.pdfRb-50sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami299 Kb11.05.2017 14:37
Pobierz ten plik (Rb-50W KBW_IKW.pdf)Rb-50W KBW_IKW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami445 Kb11.05.2017 14:38
Pobierz ten plik (Rb-50W_IKW.pdf)Rb-50W_IKW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami473 Kb11.05.2017 14:38
Pobierz ten plik (Rb-N_IKW.pdf)Rb-N_IKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH347 Kb11.05.2017 14:39
Pobierz ten plik (Rb-NDS_IKW.pdf)Rb-NDS_IKW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego260 Kb11.05.2017 14:39
Pobierz ten plik (Rb-Z_IKW.pdf)Rb-Z_IKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI90 Kb11.05.2017 14:39
Pobierz ten plik (Rb-ZN_IKW.pdf)Rb-ZN_IKW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA351 Kb11.05.2017 14:39
Pobierz ten plik (Rb 27 ZZ - II KW.pdf)Rb 27 ZZ - II KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami376 Kb31.08.2017 10:16
Pobierz ten plik (Rb 27S - II KW.pdf)Rb 27S - II KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego778 Kb31.08.2017 10:24
Pobierz ten plik (Rb 28S  - II KW.pdf)Rb 28S - II KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego1406 Kb31.08.2017 10:26
Pobierz ten plik (Rb 30S  - II KW.pdf)Rb 30S - II KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych288 Kb31.08.2017 10:27
Pobierz ten plik (Rb 34S - II KW.pdf)Rb 34S - II KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych234 Kb31.08.2017 10:29
Pobierz ten plik (Rb 50D - II KW.pdf)Rb 50D - II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami308 Kb31.08.2017 10:30
Pobierz ten plik (Rb 50D KBW - II KW.pdf)Rb 50D KBW - II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami289 Kb31.08.2017 10:33
Pobierz ten plik (Rb 50W - II KW.pdf)Rb 50W - II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami488 Kb31.08.2017 10:38
Pobierz ten plik (Rb 50W KBW - II KW.pdf)Rb 50W KBW - II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami444 Kb31.08.2017 10:39
Pobierz ten plik (Rb N - II KW.pdf)Rb N - II KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego.347 Kb31.08.2017 10:39
Pobierz ten plik (Rb NDS - II KW.pdf)Rb NDS - II KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 260 Kb31.08.2017 10:40
Pobierz ten plik (Rb Z - II KW.pdf)Rb Z - II KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego90 Kb31.08.2017 10:40
Pobierz ten plik (Rb ZN - II KW.pdf)Rb ZN - II KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania.351 Kb31.08.2017 10:41
Pobierz ten plik (Rb-27S - III KW.pdf)Rb-27S - III KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego827 Kb28.11.2017 10:39
Pobierz ten plik (RB-27ZZ - III KW.pdf)RB-27ZZ - III KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami382 Kb28.11.2017 10:39
Pobierz ten plik (Rb-28S - III KW.pdf)Rb-28S - III KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 1451 Kb28.11.2017 10:40
Pobierz ten plik (Rb-30S - III KW.pdf)Rb-30S - III KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych289 Kb28.11.2017 10:42
Pobierz ten plik (Rb-34S - III KW.pdf)Rb-34S - III KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych235 Kb28.11.2017 10:42
Pobierz ten plik (Rb-50D - III KW.pdf)Rb-50D - III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami313 Kb28.11.2017 10:43
Pobierz ten plik (Rb-50D KBW - III KW.pdf)Rb-50D KBW - III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami288 Kb28.11.2017 10:44
Pobierz ten plik (Rb-50W - III KW.pdf)Rb-50W - III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami493 Kb28.11.2017 10:46
Pobierz ten plik (Rb-50W KBW - III KW.pdf)Rb-50W KBW - III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami444 Kb28.11.2017 10:47
Pobierz ten plik (Rb-N - III KW.pdf)Rb-N - III KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH347 Kb28.11.2017 10:47
Pobierz ten plik (Rb-NDS - III KW.pdf)Rb-NDS - III KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego260 Kb28.11.2017 10:47
Pobierz ten plik (Rb-Z - III KW.pdf)Rb-Z - III KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI90 Kb28.11.2017 10:48
Pobierz ten plik (Rb-ZN - III KW.pdf)Rb-ZN - III KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH351 Kb28.11.2017 10:48
Pobierz ten plik (Rb-27S listopad.pdf)Rb-27S listopad.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego824 Kb22.12.2017 11:31
Pobierz ten plik (Rb-28S listopad.pdf)Rb-28S listopad.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego1450 Kb22.12.2017 11:33
Pobierz ten plik (Rb-27S-RIO.pdf)Rb-27S-RIO.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017826 Kb02.02.2018 14:55
Pobierz ten plik (Rb-28S-RIO.pdf)Rb-28S-RIO.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20171441 Kb02.02.2018 14:56

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 07 kwietnia 2017 13:05