Sprawozdania finansowe - 2016 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

 


 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (rb 27 S .pdf)rb 27 S .pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016655 Kb19.02.2016 16:07
Pobierz ten plik (Rb 28 S.pdf)Rb 28 S.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 20161249 Kb19.02.2016 16:09
Pobierz ten plik (Rb-27S I KW.pdf)Rb-27S I KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016687 Kb25.04.2016 09:44
Pobierz ten plik (Rb-27ZZ I KW.pdf)Rb-27ZZ I KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2016376 Kb25.04.2016 09:45
Pobierz ten plik (Rb-28S I KW.pdf)Rb-28S I KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 20161299 Kb25.04.2016 09:45
Pobierz ten plik (Rb-30S I KW.pdf)Rb-30S I KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2016289 Kb25.04.2016 09:46
Pobierz ten plik (Rb-34S I KW.pdf)Rb-34S I KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 1 kwartału roku 2016.232 Kb25.04.2016 09:47
Pobierz ten plik (Rb-50 dotacje I KW.pdf)Rb-50 dotacje I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2016296 Kb25.04.2016 09:47
Pobierz ten plik (Rb-50- wydatki I KW.pdf)Rb-50- wydatki I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2016.475 Kb25.04.2016 09:48
Pobierz ten plik (Rb-50-dotacje I KW.pdf)Rb-50-dotacje I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2016.288 Kb25.04.2016 09:48
Pobierz ten plik (Rb-50-wydatki  I KW.pdf)Rb-50-wydatki I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2016.441 Kb25.04.2016 09:49
Pobierz ten plik (Rb-N I KW.pdf)Rb-N I KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku.347 Kb25.04.2016 09:50
Pobierz ten plik (Rb-NDS I KW.pdf)Rb-NDS I KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016259 Kb25.04.2016 09:50
Pobierz ten plik (Rb-Z I KW.pdf)Rb-Z I KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku.PORĘCZEŃ I GWARANCJI90 Kb25.04.2016 09:51
Pobierz ten plik (Rb-ZN I KW.pdf)Rb-ZN I KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku.351 Kb25.04.2016 09:51
Pobierz ten plik (27s II KW.pdf)27s II KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016752 Kb11.08.2016 12:46
Pobierz ten plik (27ZZ II KW.pdf)27ZZ II KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2016376 Kb11.08.2016 12:47
Pobierz ten plik (28S II KW.pdf)28S II KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20161348 Kb11.08.2016 12:49
Pobierz ten plik (30S II KW.pdf)30S II KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2016288 Kb11.08.2016 12:50
Pobierz ten plik (34S II KW.pdf)34S II KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016234 Kb11.08.2016 12:51
Pobierz ten plik (NDS II KW.pdf)NDS II KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016260 Kb11.08.2016 12:52
Pobierz ten plik (RB-50D KBW II KW.pdf)RB-50D KBW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2016289 Kb11.08.2016 12:53
Pobierz ten plik (Rb-50D UW II KW.pdf)Rb-50D UW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2016305 Kb11.08.2016 12:53
Pobierz ten plik (RB-50W KBW II KW.pdf)RB-50W KBW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2016444 Kb11.08.2016 12:54
Pobierz ten plik (RB-50W UW II KW.pdf)RB-50W UW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2016485 Kb11.08.2016 12:55
Pobierz ten plik (RB-N II KW.pdf)RB-N II KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku347 Kb11.08.2016 12:56
Pobierz ten plik (RB-Z II KW.pdf)RB-Z II KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku91 Kb11.08.2016 12:56
Pobierz ten plik (RB-ZN II KW.pdf)RB-ZN II KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku351 Kb11.08.2016 12:57
Pobierz ten plik (Rb-27S III KW.pdf)Rb-27S III KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego769 Kb02.11.2016 10:52
Pobierz ten plik (Rb-27ZZ III KW.pdf)Rb-27ZZ III KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami376 Kb02.11.2016 10:52
Pobierz ten plik (Rb-28S III KW.pdf)Rb-28S III KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego1372 Kb02.11.2016 10:53
Pobierz ten plik (Rb-30S III KW.pdf)Rb-30S III KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych289 Kb02.11.2016 10:54
Pobierz ten plik (Rb-34S III KW.pdf)Rb-34S III KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych235 Kb02.11.2016 10:54
Pobierz ten plik (Rb-50 D III KW.pdf)Rb-50 D III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami290 Kb02.11.2016 10:55
Pobierz ten plik (Rb-50 W III KW.pdf)Rb-50 W III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami443 Kb02.11.2016 10:55
Pobierz ten plik (Rb-50D III KW.pdf)Rb-50D III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami305 Kb02.11.2016 10:55
Pobierz ten plik (Rb-50W III KW.pdf)Rb-50W III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami484 Kb02.11.2016 10:56
Pobierz ten plik (Rb-N III KW.pdf)Rb-N III KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego347 Kb02.11.2016 10:57
Pobierz ten plik (Rb-NDS III KW.pdf)Rb-NDS III KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego260 Kb02.11.2016 10:57
Pobierz ten plik (Rb-Z III KW.pdf)Rb-Z III KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego91 Kb02.11.2016 10:57
Pobierz ten plik (Rb-ZN III KW.pdf)Rb-ZN III KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania351 Kb02.11.2016 10:58
Pobierz ten plik (rb-27s listopad.pdf)rb-27s listopad.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2016783 Kb07.04.2017 12:45
Pobierz ten plik (rb-28s listopad.pdf)rb-28s listopad.pdfjednostki samorzadu terytorialnego Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 20161355 Kb07.04.2017 12:47
Pobierz ten plik (rb-27s grudzien.pdf)rb-27s grudzien.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.782 Kb07.04.2017 12:51
Pobierz ten plik (rb-28s grudzien.pdf)rb-28s grudzien.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20161344 Kb07.04.2017 12:52
Pobierz ten plik (rb-27S IV KW.pdf)rb-27S IV KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego793 Kb07.04.2017 12:56
Pobierz ten plik (rb-27zz IV KW.pdf)rb-27zz IV KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami377 Kb07.04.2017 12:56
Pobierz ten plik (rb-28s IV KW.pdf)rb-28s IV KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych1361 Kb07.04.2017 12:57
Pobierz ten plik (rb-30s IV KW.pdf)rb-30s IV KW.pdfsprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych289 Kb07.04.2017 12:57
Pobierz ten plik (rb-34s IV KW.pdf)rb-34s IV KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych233 Kb07.04.2017 12:58
Pobierz ten plik (rb-50d IV KW.pdf)rb-50d IV KW.pdfRb-50d sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami288 Kb07.04.2017 12:58
Pobierz ten plik (rb-50w UW IV KW.pdf)rb-50w UW IV KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami486 Kb07.04.2017 12:59
Pobierz ten plik (rb-50w IV KW.pdf)rb-50w IV KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami442 Kb07.04.2017 13:00
Pobierz ten plik (rb-n IV KW.pdf)rb-n IV KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH348 Kb07.04.2017 13:01
Pobierz ten plik (rb-nds IV KW.pdf)rb-nds IV KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego260 Kb07.04.2017 13:02
Pobierz ten plik (rb-pdp IV KW.pdf)rb-pdp IV KW.pdfRb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu235 Kb07.04.2017 13:02
Pobierz ten plik (rb-st IV KW.pdf)rb-st IV KW.pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.198 Kb07.04.2017 13:03
Pobierz ten plik (rb-uz IV KW.pdf)rb-uz IV KW.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH333 Kb07.04.2017 13:03
Pobierz ten plik (rb-z IV KW.pdf)rb-z IV KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI93 Kb07.04.2017 13:03
Pobierz ten plik (rb-zn IV KW.pdf)rb-zn IV KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH351 Kb07.04.2017 13:04

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 19 lutego 2016 16:06