Sprawozdania finansowe - 2015 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rb 27S.pdf)Rb 27S.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015582 Kb17.02.2015 11:53
Pobierz ten plik (Rb28S.pdf)Rb28S.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.1093 Kb17.02.2015 11:54
Pobierz ten plik (Rb 27 S I KW.pdf)Rb 27 S I KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 marca roku 2015661 Kb24.04.2015 12:08
Pobierz ten plik (Rb 27 ZZ I KW.pdf)Rb 27 ZZ I KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2015293 Kb24.04.2015 12:09
Pobierz ten plik (Rb 28 S I KW.pdf)Rb 28 S I KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 20151201 Kb24.04.2015 12:10
Pobierz ten plik (Rb 30 S I KW.pdf)Rb 30 S I KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2015232 Kb24.04.2015 12:10
Pobierz ten plik (Rb 34 S I KW.pdf)Rb 34 S I KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015175 Kb24.04.2015 12:11
Pobierz ten plik (Rb 50 D KBW I KW.pdf)Rb 50 D KBW I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2015219 Kb24.04.2015 12:12
Pobierz ten plik (Rb 50 UW I KW.pdf)Rb 50 UW I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2015223 Kb24.04.2015 12:12
Pobierz ten plik (Rb 50 W KBW I KW.pdf)Rb 50 W KBW I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2015.379 Kb24.04.2015 12:13
Pobierz ten plik (Rb 50 W UW I KW.pdf)Rb 50 W UW I KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2015387 Kb24.04.2015 12:14
Pobierz ten plik (Rb N I KW.pdf)Rb N I KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku291 Kb24.04.2015 12:15
Pobierz ten plik (Rb NDS I KW.pdf)Rb NDS I KW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015208 Kb24.04.2015 12:15
Pobierz ten plik (Rb Z I KW.pdf)Rb Z I KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.81 Kb24.04.2015 12:16
Pobierz ten plik (Rb - 27 ZZ II KW.pdf)Rb - 27 ZZ II KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.299 Kb21.07.2015 11:06
Pobierz ten plik (Rb - 28 S II KW.pdf)Rb - 28 S II KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego.1227 Kb21.07.2015 11:07
Pobierz ten plik (Rb - 30 s II KW.pdf)Rb - 30 s II KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.232 Kb21.07.2015 11:07
Pobierz ten plik (Rb - 50 D KBW II KW.pdf)Rb - 50 D KBW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami219 Kb21.07.2015 11:07
Pobierz ten plik (RB - 50 D UW II KW.pdf)RB - 50 D UW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami226 Kb21.07.2015 11:08
Pobierz ten plik (Rb - 50 W KBW II KW.pdf)Rb - 50 W KBW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami378 Kb21.07.2015 11:09
Pobierz ten plik (Rb - 50 W UW II KW.pdf)Rb - 50 W UW II KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami395 Kb21.07.2015 11:09
Pobierz ten plik (RB - Z II KW.pdf)RB - Z II KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI81 Kb21.07.2015 11:10
Pobierz ten plik (Rb - ZN KBW II KW.pdf)Rb - ZN KBW II KW.pdfRb-ZN KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE ZOBOW IĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU W YKONYW ANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH295 Kb21.07.2015 11:10
Pobierz ten plik (Rb - ZN UW II KW.pdf)Rb - ZN UW II KW.pdfRb-ZN KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE ZOBOW IĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU W YKONYW ANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH295 Kb21.07.2015 11:10
Pobierz ten plik (Rb -N II KW.pdf)Rb -N II KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH290 Kb21.07.2015 11:11
Pobierz ten plik (Rb NDS II KW.pdf)Rb NDS II KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.203 Kb21.07.2015 11:12
Pobierz ten plik (Rb-27s II KW.pdf)Rb-27s II KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego704 Kb21.07.2015 11:12
Pobierz ten plik (Rb-34 s II KW.pdf)Rb-34 s II KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.177 Kb21.07.2015 11:13
Pobierz ten plik (Rb 27S III KW.pdf)Rb 27S III KW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.743 Kb29.10.2015 09:03
Pobierz ten plik (Rb 27ZZ III KW.pdf)Rb 27ZZ III KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2015299 Kb29.10.2015 09:04
Pobierz ten plik (Rb 28S III KW.pdf)Rb 28S III KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.1268 Kb29.10.2015 09:05
Pobierz ten plik (Rb 30S III KW.pdf)Rb 30S III KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015232 Kb29.10.2015 09:06
Pobierz ten plik (Rb 34S III KW.pdf)Rb 34S III KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015176 Kb29.10.2015 09:06
Pobierz ten plik (Rb 50 D KBW III KW.pdf)Rb 50 D KBW III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2015223 Kb29.10.2015 09:07
Pobierz ten plik (RB 50 W UW III KW.pdf)RB 50 W UW III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2015406 Kb29.10.2015 09:08
Pobierz ten plik (Rb 50D UW III KW.pdf)Rb 50D UW III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2015.232 Kb29.10.2015 09:09
Pobierz ten plik (Rb 50W KBW III KW.pdf)Rb 50W KBW III KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2015393 Kb29.10.2015 09:10
Pobierz ten plik (Rb N III KW.pdf)Rb N III KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku292 Kb29.10.2015 09:11
Pobierz ten plik (Rb NDS III KW.pdf)Rb NDS III KW.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015203 Kb29.10.2015 09:12
Pobierz ten plik (RB Z III KW.pdf)RB Z III KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku81 Kb29.10.2015 09:13
Pobierz ten plik (Rb ZN III KW.pdf)Rb ZN III KW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku295 Kb29.10.2015 09:15
Pobierz ten plik (Rb 28S.pdf)Rb 28S.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 20151266 Kb11.01.2016 09:42
Pobierz ten plik (Rb 27S III.pdf)Rb 27S III.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2015.736 Kb11.01.2016 09:44
Pobierz ten plik (RB 27 S grudzien.pdf)RB 27 S grudzien.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015816 Kb22.01.2016 15:28
Pobierz ten plik (rb 28 s grudzien.pdf)rb 28 s grudzien.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20151349 Kb22.01.2016 15:29
Pobierz ten plik (Rb 27 ZZ IV KW.pdf)Rb 27 ZZ IV KW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2015383 Kb22.02.2016 09:11
Pobierz ten plik (Rb 34 IV KW.pdf)Rb 34 IV KW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015234 Kb22.02.2016 09:12
Pobierz ten plik (RB 50 D KBW IV KW.pdf)RB 50 D KBW IV KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2015297 Kb22.02.2016 09:13
Pobierz ten plik (RB 50 D UW IV KW.pdf)RB 50 D UW IV KW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2015309 Kb22.02.2016 09:13
Pobierz ten plik (Rb 50 W KBW IV KW.pdf)Rb 50 W KBW IV KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2015469 Kb22.02.2016 09:15
Pobierz ten plik (RB 50 W UW IV KW.pdf)RB 50 W UW IV KW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2015479 Kb22.02.2016 09:15
Pobierz ten plik (Rb St IV KW.pdf)Rb St IV KW.pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2015r.199 Kb22.02.2016 09:16
Pobierz ten plik (Rb UZ IV KW.pdf)Rb UZ IV KW.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2015 roku333 Kb22.02.2016 09:16
Pobierz ten plik (Rb Z IV KW.pdf)Rb Z IV KW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku95 Kb22.02.2016 09:17
Pobierz ten plik (Rb28 IV KW.pdf)Rb28 IV KW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20151357 Kb22.02.2016 09:18
Pobierz ten plik (Rb30 IV KW.pdf)Rb30 IV KW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015289 Kb22.02.2016 09:18
Pobierz ten plik (RbN IV KW.pdf)RbN IV KW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku348 Kb22.02.2016 09:19
Pobierz ten plik (Rb 27 s za 2015.pdf)Rb 27 s za 2015.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015825 Kb23.02.2016 08:45
Pobierz ten plik (Rb NDS za 2015.pdf)Rb NDS za 2015.pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015260 Kb23.02.2016 08:45
Pobierz ten plik (Rb PDP za 2015.pdf)Rb PDP za 2015.pdfRb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015235 Kb23.02.2016 08:46

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 17 lutego 2015 11:52