Sprawozdania finansowe - 2014 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rb 27 S.pdf)Rb 27 S.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2014606 Kb20.02.2014 14:27
Pobierz ten plik (Rb 28 S.pdf)Rb 28 S.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 20141091 Kb20.02.2014 14:28
Pobierz ten plik (RB 27 s - IKW.pdf)RB 27 s - IKW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014645 Kb30.04.2014 13:54
Pobierz ten plik (RB 28 s - IKW.pdf)RB 28 s - IKW.pdfjednostki samorzadu terytorialnego Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 20141118 Kb30.04.2014 13:55
Pobierz ten plik (RB 30 s - IKW.pdf)RB 30 s - IKW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014233 Kb30.04.2014 13:55
Pobierz ten plik (RB 34 s - IKW.pdf)RB 34 s - IKW.pdfsprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 1 kwartału roku 2014175 Kb30.04.2014 13:58
Pobierz ten plik (RB N - IKW.pdf)RB N - IKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku290 Kb30.04.2014 13:57
Pobierz ten plik (RB NDS - IKW.pdf)RB NDS - IKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014207 Kb30.04.2014 13:57
Pobierz ten plik (RB Z - IKW.pdf)RB Z - IKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku82 Kb30.04.2014 13:58
Pobierz ten plik (Rb 34S IIKW.pdf)Rb 34S IIKW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 2 kwartału roku 2014175 Kb22.07.2014 13:37
Pobierz ten plik (Rb - 27S IIKW.pdf)Rb - 27S IIKW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014694 Kb22.07.2014 13:38
Pobierz ten plik (Rb - 28 S IIKW.pdf)Rb - 28 S IIKW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20141199 Kb22.07.2014 13:39
Pobierz ten plik (Rb - 30s IIKW.pdf)Rb - 30s IIKW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014233 Kb22.07.2014 13:39
Pobierz ten plik (Rb - N IIKW.pdf)Rb - N IIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku291 Kb22.07.2014 13:40
Pobierz ten plik (Rb - NDS IIKW.pdf)Rb - NDS IIKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014207 Kb22.07.2014 13:40
Pobierz ten plik (Rb - Z IIKW.pdf)Rb - Z IIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku81 Kb22.07.2014 13:41
Pobierz ten plik (Rb_27.pdf)Rb_27.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2014726 Kb15.12.2014 13:34
Pobierz ten plik (Rb_28.pdf)Rb_28.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 20141259 Kb15.12.2014 13:35
Pobierz ten plik (Rb 27 S IIIKW.pdf)Rb 27 S IIIKW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014721 Kb02.03.2015 11:57
Pobierz ten plik (Rb 27 ZZ IIIKW.pdf)Rb 27 ZZ IIIKW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2014293 Kb02.03.2015 11:57
Pobierz ten plik (Rb 28 S IIIKW.pdf)Rb 28 S IIIKW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 20141275 Kb02.03.2015 11:58
Pobierz ten plik (Rb 30 S IIIKW.pdf)Rb 30 S IIIKW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014233 Kb02.03.2015 12:01
Pobierz ten plik (Rb 34 S IIIKW.pdf)Rb 34 S IIIKW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 3 kwartału roku 2014177 Kb02.03.2015 12:01
Pobierz ten plik (Rb 50  W KBW IIIKW.pdf)Rb 50 W KBW IIIKW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2014394 Kb02.03.2015 12:02
Pobierz ten plik (Rb 50 D KBW IIIKW.pdf)Rb 50 D KBW IIIKW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2014222 Kb02.03.2015 12:03
Pobierz ten plik (RB 50 D UW IIIKW.pdf)RB 50 D UW IIIKW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2014231 Kb02.03.2015 12:04
Pobierz ten plik (Rb 50 W UW IIIKW.pdf)Rb 50 W UW IIIKW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2014402 Kb02.03.2015 12:04
Pobierz ten plik (Rb N IIIKW.pdf)Rb N IIIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku290 Kb02.03.2015 12:05
Pobierz ten plik (Rb NDS IIIKW.pdf)Rb NDS IIIKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014208 Kb02.03.2015 12:06
Pobierz ten plik (Rb Z IIIKW.pdf)Rb Z IIIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku81 Kb02.03.2015 12:06
Pobierz ten plik (RB 27 ZZ IVKW.pdf)RB 27 ZZ IVKW.pdfRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2014.293 Kb02.03.2015 12:08
Pobierz ten plik (RB 27S IVKW.pdf)RB 27S IVKW.pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014728 Kb02.03.2015 12:09
Pobierz ten plik (RB 28S IVKW.pdf)RB 28S IVKW.pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20141246 Kb02.03.2015 12:10
Pobierz ten plik (RB 30 S IVKW.pdf)RB 30 S IVKW.pdfRb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014233 Kb02.03.2015 12:10
Pobierz ten plik (Rb 34S IVKW.pdf)Rb 34S IVKW.pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014178 Kb02.03.2015 12:11
Pobierz ten plik (RB 50 D UW IVKW.pdf)RB 50 D UW IVKW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2014237 Kb02.03.2015 12:11
Pobierz ten plik (RB 50 W UW IVKW.pdf)RB 50 W UW IVKW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2014408 Kb02.03.2015 12:12
Pobierz ten plik (RB 50D KBW IVKW.pdf)RB 50D KBW IVKW.pdfRb-50 sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2014221 Kb02.03.2015 12:13
Pobierz ten plik (RB 50W KBW IVKW.pdf)RB 50W KBW IVKW.pdfRb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2014392 Kb02.03.2015 12:13
Pobierz ten plik (RB N IVKW.pdf)RB N IVKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku292 Kb02.03.2015 12:14
Pobierz ten plik (RB NDS IVKW.pdf)RB NDS IVKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014208 Kb02.03.2015 12:15
Pobierz ten plik (RB PDP IVKW.pdf)RB PDP IVKW.pdfRb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gm iny / miasta na prawach powiatu okres spraw ozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014178 Kb02.03.2015 12:16
Pobierz ten plik (RB ST IVKW.pdf)RB ST IVKW.pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014r.142 Kb02.03.2015 12:17
Pobierz ten plik (RB UZ IVKW.pdf)RB UZ IVKW.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnegowg stanu na koniec 2014 roku277 Kb02.03.2015 12:17
Pobierz ten plik (RBZ IVKW.pdf)RBZ IVKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku86 Kb02.03.2015 12:18
Pobierz ten plik (Bilans skonsolidowany.pdf)Bilans skonsolidowany.pdfSKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na na dzień 31-12-2014r.187 Kb02.06.2015 13:20

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 20 lutego 2014 14:25