Sprawozdania finansowe - 2013 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rb 28 S.pdf)Rb 28 S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.1081 Kb23.04.2013 11:05
Pobierz ten plik (Rb- 27 S.pdf)Rb- 27 S.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.650 Kb23.04.2013 11:05
Pobierz ten plik (Rb N.pdf)Rb N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku290 Kb23.04.2013 11:06
Pobierz ten plik (RB NDS.pdf)RB NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.184 Kb23.04.2013 11:07
Pobierz ten plik (Rb Z.pdf)Rb Z.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku.297 Kb23.04.2013 11:08
Pobierz ten plik (Rb 27 S - IIKW.pdf)Rb 27 S - IIKW.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013687 Kb18.10.2013 14:56
Pobierz ten plik (Rb 27 ZZ - IIKW.pdf)Rb 27 ZZ - IIKW.pdfRb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2013312 Kb18.10.2013 14:57
Pobierz ten plik (Rb 28 S - IIKW.pdf)Rb 28 S - IIKW.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20131118 Kb18.10.2013 14:58
Pobierz ten plik (Rb 30 S - IIKW.pdf)Rb 30 S - IIKW.pdfRb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013244 Kb18.10.2013 14:58
Pobierz ten plik (Rb 34 S - IIKW.pdf)Rb 34 S - IIKW.pdfRb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 2 kwartału roku 2013184 Kb18.10.2013 14:59
Pobierz ten plik (RB 50 D KBW - IIKW.pdf)RB 50 D KBW - IIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2013215 Kb18.10.2013 15:00
Pobierz ten plik (RB 50 D SUWwK - IIKW.pdf)RB 50 D SUWwK - IIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2013226 Kb18.10.2013 15:00
Pobierz ten plik (RB 50 W KBW - IIKW.pdf)RB 50 W KBW - IIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2013369 Kb18.10.2013 15:01
Pobierz ten plik (RB 50 W SUWwK - IIKW.pdf)RB 50 W SUWwK - IIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2013395 Kb18.10.2013 15:01
Pobierz ten plik (Rb N  - IIKW.pdf)Rb N - IIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku290 Kb18.10.2013 15:02
Pobierz ten plik (Rb N z_oso_praw - IIKW.pdf)Rb N z_oso_praw - IIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) II KW 2013210 Kb18.10.2013 15:03
Pobierz ten plik (Rb NDS - IIKW.pdf)Rb NDS - IIKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013183 Kb18.10.2013 15:04
Pobierz ten plik (Rb Z - IIKW.pdf)Rb Z - IIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku297 Kb18.10.2013 15:05
Pobierz ten plik (Rb Z z_oso_praw - IIKW.pdf)Rb Z z_oso_praw - IIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot II KW 2013199 Kb18.10.2013 15:06
Pobierz ten plik (Rb ZN - IIKW.pdf)Rb ZN - IIKW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku294 Kb18.10.2013 15:07
Pobierz ten plik (Rb 28 S - IIIKW.pdf)Rb 28 S - IIIKW.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 20131132 Kb21.10.2013 08:54
Pobierz ten plik (Rb 50 KBW - IIIKW.pdf)Rb 50 KBW - IIIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2013215 Kb21.10.2013 09:10
Pobierz ten plik (Rb 50 W KBW - IIIKW.pdf)Rb 50 W KBW - IIIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2013371 Kb21.10.2013 09:11
Pobierz ten plik (Rb -50 - SUWwK - IIIKW.pdf)Rb -50 - SUWwK - IIIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2013227 Kb21.10.2013 09:11
Pobierz ten plik (Rb -50  W - SUWwK - IIIKW.pdf)Rb -50 W - SUWwK - IIIKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2013393 Kb21.10.2013 09:12
Pobierz ten plik (Rb  27S - IIIKW.pdf)Rb 27S - IIIKW.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013710 Kb21.10.2013 09:12
Pobierz ten plik (Rb N - IIIKW.pdf)Rb N - IIIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku290 Kb21.10.2013 09:14
Pobierz ten plik (Rb N z-osob-praw - IIIKW.pdf)Rb N z-osob-praw - IIIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013197 Kb21.10.2013 09:15
Pobierz ten plik (Rb NDS - IIIKW.pdf)Rb NDS - IIIKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013.183 Kb21.10.2013 09:16
Pobierz ten plik (Rb Z - IIIKW.pdf)Rb Z - IIIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.293 Kb21.10.2013 09:17
Pobierz ten plik (Rb Z z-osob-praw - IIIKW.pdf)Rb Z z-osob-praw - IIIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WGTYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.199 Kb21.10.2013 09:18
Pobierz ten plik (RB ZN - IIIKW.pdf)RB ZN - IIIKW.pdfRb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku294 Kb21.10.2013 09:20
Pobierz ten plik (Rb ZZ - IIIKW.pdf)Rb ZZ - IIIKW.pdfRb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału roku 2013.314 Kb21.10.2013 09:20
Pobierz ten plik (RB 27 S.pdf)RB 27 S.pdfRb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013703 Kb20.02.2014 14:16
Pobierz ten plik (Rb 27 ZZ IVKW.pdf)Rb 27 ZZ IVKW.pdfRb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2013315 Kb20.02.2014 14:16
Pobierz ten plik (RB 28 S IVKW.pdf)RB 28 S IVKW.pdfRb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20131148 Kb20.02.2014 14:18
Pobierz ten plik (RB 30 S IVKW.pdf)RB 30 S IVKW.pdfRb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013244 Kb20.02.2014 14:18
Pobierz ten plik (Rb 34 IVKW.pdf)Rb 34 IVKW.pdfRb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013186 Kb20.02.2014 14:19
Pobierz ten plik (Rb 50 D IVKW.pdf)Rb 50 D IVKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2013228 Kb20.02.2014 14:19
Pobierz ten plik (Rb 50 KBW IVKW.pdf)Rb 50 KBW IVKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2013217 Kb20.02.2014 14:20
Pobierz ten plik (Rb 50 W IVKW.pdf)Rb 50 W IVKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2013402 Kb20.02.2014 14:20
Pobierz ten plik (Rb 50 W KBW IVKW.pdf)Rb 50 W KBW IVKW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2013378 Kb20.02.2014 14:21
Pobierz ten plik (Rb N IVKW.pdf)Rb N IVKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku291 Kb20.02.2014 14:22
Pobierz ten plik (RB NDS IVKW.pdf)RB NDS IVKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013184 Kb20.02.2014 14:22
Pobierz ten plik (Rb PDP IVKW.pdf)Rb PDP IVKW.pdfRb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / mias ta na prawach powiatu na koniec 2013 r.182 Kb20.02.2014 14:23
Pobierz ten plik (Rb ST IVKW.pdf)Rb ST IVKW.pdfRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r.151 Kb20.02.2014 14:24
Pobierz ten plik (RB UZ IVKW.pdf)RB UZ IVKW.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2013 roku277 Kb20.02.2014 14:24
Pobierz ten plik (RB Z IVKW.pdf)RB Z IVKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku86 Kb20.02.2014 14:25
Pobierz ten plik (bilans_1.pdf)bilans_1.pdfBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.203 Kb07.04.2014 11:29
Pobierz ten plik (bilans_2.pdf)bilans_2.pdfBilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Brody sporządzony na dzień 31-12-2013r.168 Kb07.04.2014 11:30
Pobierz ten plik (rachunek.pdf)rachunek.pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2013r.173 Kb07.04.2014 11:31
Pobierz ten plik (zestawienie.pdf)zestawienie.pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2013r.156 Kb07.04.2014 11:31

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 23 kwietnia 2013 11:02