Sprawozdania finansowe - 2012 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (RB 27 S.pdf)RB 27 S.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.664 Kb16.05.2012 10:25
Pobierz ten plik (Rb 28 s.pdf)Rb 28 s.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.1056 Kb16.05.2012 10:26
Pobierz ten plik (Rb N.pdf)Rb N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOW YCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku.290 Kb16.05.2012 10:27
Pobierz ten plik (Rb NDS.pdf)Rb NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.184 Kb16.05.2012 10:28
Pobierz ten plik (RB Z.pdf)RB Z.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku.296 Kb16.05.2012 10:29
Pobierz ten plik (RB-27s.pdf)RB-27s.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.694 Kb01.08.2012 09:52
Pobierz ten plik (RB 30.pdf)RB 30.pdfRb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012245 Kb01.08.2012 09:54
Pobierz ten plik (Rb 34.pdf)Rb 34.pdfRb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 2 kwartału roku 2012185 Kb01.08.2012 09:55
Pobierz ten plik (Rb 28 s IIKW.pdf)Rb 28 s IIKW.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20121093 Kb01.08.2012 10:01
Pobierz ten plik (Rb N IIKW.pdf)Rb N IIKW.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku289 Kb01.08.2012 10:02
Pobierz ten plik (Rb NDS IIKW.pdf)Rb NDS IIKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnegoza okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.184 Kb01.08.2012 10:02
Pobierz ten plik (RB Z IIKW.pdf)RB Z IIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku.297 Kb01.08.2012 10:03
Pobierz ten plik (RB 28 S.pdf)RB 28 S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 20121092 Kb30.10.2012 11:50
Pobierz ten plik (RB N.pdf)RB N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku290 Kb30.10.2012 11:51
Pobierz ten plik (RB NDS.pdf)RB NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012184 Kb30.10.2012 11:51
Pobierz ten plik (RB 27 S IIIKW.pdf)RB 27 S IIIKW.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012702 Kb30.10.2012 11:59
Pobierz ten plik (RB Z IIIKW.pdf)RB Z IIIKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku296 Kb30.10.2012 11:59
Pobierz ten plik (Rb 27 s IVKW.pdf)Rb 27 s IVKW.pdfRb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.685 Kb25.02.2013 14:56
Pobierz ten plik (RB 28s IVKW.pdf)RB 28s IVKW.pdfRb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.1076 Kb25.02.2013 14:56
Pobierz ten plik (Rb 30 IVKW.pdf)Rb 30 IVKW.pdfRb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.242 Kb25.02.2013 14:57
Pobierz ten plik (Rb 34 s IVKW.pdf)Rb 34 s IVKW.pdfRb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 4 kwartału roku 2012.185 Kb25.02.2013 14:58
Pobierz ten plik (Rb N IVKW.pdf)Rb N IVKW.pdfRb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.288 Kb25.02.2013 14:59
Pobierz ten plik (RB NDS IVKW.pdf)RB NDS IVKW.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.183 Kb25.02.2013 15:00
Pobierz ten plik (Rb PDP IVKW.pdf)Rb PDP IVKW.pdfRb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2012 r.182 Kb25.02.2013 15:00
Pobierz ten plik (RB ST IVKW.pdf)RB ST IVKW.pdfRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r.150 Kb25.02.2013 15:01
Pobierz ten plik (RB UN IVKW.pdf)RB UN IVKW.pdfRb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku.183 Kb25.02.2013 15:02
Pobierz ten plik (RB UZ IVKW.pdf)RB UZ IVKW.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku.273 Kb25.02.2013 15:03
Pobierz ten plik (RB Z IVKW.pdf)RB Z IVKW.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.296 Kb25.02.2013 15:04

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 16 maja 2012 10:21