Sprawozdania finansowe - 2011 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rb - 27 S.pdf)Rb - 27 S.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011694 Kb21.04.2011 09:03
Pobierz ten plik (Rb - N.pdf)Rb - N.pdfRb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku289 Kb21.04.2011 09:04
Pobierz ten plik (Rb -28S.pdf)Rb -28S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 20111070 Kb21.04.2011 09:04
Pobierz ten plik (Rb NDS.pdf)Rb NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011184 Kb21.04.2011 09:05
Pobierz ten plik (Rb- Z.pdf)Rb- Z.pdfRb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku296 Kb21.04.2011 09:06
Pobierz ten plik (Rb- 27S.pdf)Rb- 27S.pdfRb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011.713 Kb27.07.2011 09:28
Pobierz ten plik (Rb-28S.pdf)Rb-28S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011.1120 Kb27.07.2011 09:28
Pobierz ten plik (Rb-30s.pdf)Rb-30s.pdfRb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011.242 Kb27.07.2011 09:28
Pobierz ten plik (Rb-34S.pdf)Rb-34S.pdfRb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 2 kwartału roku 2011.184 Kb27.07.2011 09:28
Pobierz ten plik (Rb-N.pdf)Rb-N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku.289 Kb27.07.2011 09:29
Pobierz ten plik (Rb-NDS.pdf)Rb-NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011.184 Kb27.07.2011 09:29
Pobierz ten plik (Rb-Z.pdf)Rb-Z.pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2011 roku.296 Kb27.07.2011 09:29
Pobierz ten plik (RB 27S.pdf)RB 27S.pdfRb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.730 Kb27.02.2012 14:04
Pobierz ten plik (RB 28S.pdf)RB 28S.pdfRb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20111077 Kb27.02.2012 14:05
Pobierz ten plik (Rb 30 S.pdf)Rb 30 S.pdfRb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku rokudo dnia 31 grudnia roku 2011.243 Kb27.02.2012 14:06
Pobierz ten plik (Rb 34 s.pdf)Rb 34 s.pdfRb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału roku 2011185 Kb27.02.2012 14:07
Pobierz ten plik (RB N.pdf)RB N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku.289 Kb27.02.2012 14:08
Pobierz ten plik (RB NDS.pdf)RB NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.187 Kb27.02.2012 14:10
Pobierz ten plik (RB PDP.pdf)RB PDP.pdfRb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2011 r.182 Kb27.02.2012 14:11
Pobierz ten plik (RB ST.pdf)RB ST.pdfRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r.150 Kb27.02.2012 14:11
Pobierz ten plik (RB UN.pdf)RB UN.pdfRb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W G WARTOŚCI KSIĘGOWEJ jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2011 roku.183 Kb27.02.2012 14:13
Pobierz ten plik (RB UZ.pdf)RB UZ.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2011 roku.273 Kb27.02.2012 14:14
Pobierz ten plik (RB Z.pdf)RB Z.pdfRb-Z WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku.298 Kb27.02.2012 14:16
Pobierz ten plik (Bilans1.pdf)Bilans1.pdfBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011r.199 Kb10.04.2012 11:16
Pobierz ten plik (Bilans2.pdf)Bilans2.pdfSKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.186 Kb10.04.2012 11:17
Pobierz ten plik (Bilans3.pdf)Bilans3.pdfBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.168 Kb10.04.2012 11:17
Pobierz ten plik (rachunek.pdf)rachunek.pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011r.172 Kb10.04.2012 11:18
Pobierz ten plik (zestawienie.pdf)zestawienie.pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2011r.155 Kb10.04.2012 11:19

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 21 kwietnia 2011 09:00
Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2011 09:25