Projekt budżetu na 2014 oraz WPF na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email

Projekt Budżetu Gminy Brody na rok 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020 treść w plikach pdf w załączniku poniżej:

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Z152_2013.pdf)Z152_2013.pdfZarządzenie Nr 152/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014–2020 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014 rok.87 Kb25.11.2013 14:41
Pobierz ten plik (projekt_uchwaly_budzetowej.pdf)projekt_uchwaly_budzetowej.pdfPROJEKT Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2014 rok143 Kb25.11.2013 14:44
Pobierz ten plik (zal_1.pdf)zal_1.pdfZałącznik Nr 1 - Dochody budżetu GMINY BRODY na 2014 r.375 Kb25.11.2013 14:46
Pobierz ten plik (zal_2.pdf)zal_2.pdfZałącznik Nr 2 - Wydatki budżetu GMINY BRODY na 2014 r.1399 Kb25.11.2013 14:46
Pobierz ten plik (zal_3.pdf)zal_3.pdfZałącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.260 Kb25.11.2013 14:47
Pobierz ten plik (zal_4.pdf)zal_4.pdfZałącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.152 Kb25.11.2013 14:47
Pobierz ten plik (zal_5.pdf)zal_5.pdfZałącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r.214 Kb25.11.2013 14:47
Pobierz ten plik (zal_6.pdf)zal_6.pdfZałącznik Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.203 Kb25.11.2013 14:48
Pobierz ten plik (zal_7_a.pdf)zal_7_a.pdfZałącznik Nr 7 a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.103 Kb25.11.2013 14:48
Pobierz ten plik (zal_7_b.pdf)zal_7_b.pdfZałącznik Nr7b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.113 Kb25.11.2013 14:48
Pobierz ten plik (zal_8.pdf)zal_8.pdfZałącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.105 Kb25.11.2013 14:48
Pobierz ten plik (zal_9.pdf)zal_9.pdfZałącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.145 Kb25.11.2013 14:49
Pobierz ten plik (zal_10.pdf)zal_10.pdfZałącznik Nr 10 - Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r160 Kb25.11.2013 14:49
Pobierz ten plik (zal_11.pdf)zal_11.pdfZałącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.160 Kb25.11.2013 14:49
Pobierz ten plik (zal_12.pdf)zal_12.pdfZałącznik Nr 12- Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 r.217 Kb25.11.2013 14:49
Pobierz ten plik (zal_13.pdf)zal_13.pdfZałącznik Nr 13 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014r.207 Kb25.11.2013 14:50
Pobierz ten plik (zal_14.pdf)zal_14.pdfZałącznik Nr 14 - Dotacje przedmiotowe w 2014r.111 Kb25.11.2013 14:50
Pobierz ten plik (zal_15.pdf)zal_15.pdfZałącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe w 2014 r142 Kb25.11.2013 14:50
Pobierz ten plik (zal_16.pdf)zal_16.pdfZałącznik Nr 16 - Dotacje celowe w 2014r.156 Kb25.11.2013 14:50
Pobierz ten plik (Uzasadnienie.pdf)Uzasadnienie.pdfUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.316 Kb25.11.2013 14:51
Pobierz ten plik (projekt_uchlwaly_WPF.pdf)projekt_uchlwaly_WPF.pdfPROJEKT Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2014-2020128 Kb25.11.2013 14:52
Pobierz ten plik (zal_1_WPF.pdf)zal_1_WPF.pdfZałącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY na lata 2014 -2020312 Kb25.11.2013 14:52
Pobierz ten plik (zal_2_WPF.pdf)zal_2_WPF.pdfZałącznik Nr 2 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020137 Kb25.11.2013 14:53
Pobierz ten plik (zal_3_WPF.pdf)zal_3_WPF.pdfZałącznik Nr 3 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 -2020298 Kb25.11.2013 14:53

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 25 listopada 2013 14:28
Poprawiony: poniedziałek, 25 listopada 2013 14:53