Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI (2014-05-30)
  • Uchwała Nr XLIV/276/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
  • Uchwała Nr XLIV/277/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XLIV/278/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brody na lata 2014-2020
  • Uchwała Nr XLIV/279/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 14.48 MB
Pobrany 431
Dodany 2014-06-06
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz