Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja nr IV (2014-03-28)
  • Uchwala Nr XLII/261/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
  • Uchwala Nr XLII/262/14 w sprawie wprowadzenia z mian w budżecie gminy na 2014 rok.
  • Uchwala Nr XLII/263/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.
  • Uchwala Nr XLII/264/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
  • Uchwala Nr XLII/265/14 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2014.
  • Uchwala Nr XLII/266/14 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie gminy Brody w obiektach i na terenach stanowiących własność gminy, jednostek organizacyjnych gminy lub instytucji kultury.
  • Uchwala Nr XLII/267/14 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Swiętokrzyski, polożonych na terenie Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 2.13 MB
Pobrany 487
Dodany 2014-04-25
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2014-05-13

Pobierz