Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI (2012-06-29)
  • UCHWAŁA Nr XXII/122/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 201 lr. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
  • UCHWAŁA Nr XXII/123/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XXII/124/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XXII/125/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • UCHWAŁA Nr XXII/126/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu w miejscowości Brody gm. Brody z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej nr 1524024 „Połągiew - Polesie" ul. Akacjowa obejmującego swoim zasięgiem przepompownię ścieków nr P3.
  • UCHWAŁA Nr XXII/127/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
  • UCHWAŁA Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.Szczegóły

Wielkość 4.49 MB
Pobrany 609
Dodany 2012-08-28
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2012-10-04

Pobierz