Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III (2012-03-30)
  • UCHWAŁA Nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
  • UCHWAŁA Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: ustalenia kwoty dopłat do jednego ni3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • UCHWAŁA Nr XIX/105/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
  • UCHWAŁA Nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • UCHWAŁA Nr XIX/107/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
  • UCHWAŁA Nr XIX/109/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
  • UCHWAŁA Nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2012.
  • UCHWAŁA Nr XIX/112/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015.Szczegóły

Wielkość 2.53 MB
Pobrany 550
Dodany 2012-04-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2012-08-28

Pobierz