Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja II (2012-02-24)
  • UCHWAŁA Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
  • UCHWAŁA Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • UCHWAŁA Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
  • UCHWAŁA Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
  • UCHWAŁA Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
  • UCHWAŁA Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.Szczegóły

Wielkość 2.27 MB
Pobrany 507
Dodany 2012-04-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2012-08-28

Pobierz