Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja X(2012-11-29)
  • UCHWAŁA Nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XXVI/145/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Rozwoju, Sportu i Aktywności Lokalnej „STYKOVIA", nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we wsi STYKÓW, stanowiącej część działek nr 3/9 i 258/1 będących własnością Gminy Brody oraz zmiany Uchwały Nr III/19/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9 majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej CKiAL.
  • UCHWAŁA Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • UCHWAŁA Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
  • UCHWAŁA Nr XXVI/148/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • UCHWAŁA Nr XXVI/149/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
  • UCHWAŁA Nr XXVI/150/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Szczegóły

Wielkość 2.6 MB
Pobrany 662
Dodany 2012-12-14
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz