Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IX(2012-10-26)
  • UCHWAŁA Nr XXV/139/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012- 2016.
  • UCHWAŁA Nr XXV/140/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/131/2012r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012r.
  • UCHWAŁA Nr XXV/142/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach.
  • UCHWAŁA Nr XXV/143/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brody nieruchomości położonej we wsi LUBIENIA, gm. BRODY, oznaczonej jako działka nr 664/7, z przeznaczeniem pod drogę.Szczegóły

Wielkość 0 B
Pobrany 499
Dodany 2012-12-14
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2012-12-14

Pobierz