Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2017
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2017 Pliki: 246
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2017

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Brody w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
648.96 KB
237
Zarządzenie Nr 1/1/2017

Zarządzenie Nr 1/1/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
188.98 KB
206
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach 1 otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
34.95 KB
209
Zarządzenie Nr 3/2017

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
2.85 MB
222
Zarządzenie Nr 4/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2017r w sprawie: powierzenia realizacji zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Brody w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
141.97 KB
230
ZARZĄDZENIE NR 5/2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Brody z dn. 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
49.05 KB
236
ZARZĄDZENIE NR 6/2017

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
432.17 KB
221
Zarządzenie Nr 7/2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
352.76 KB
241
ZARZĄDZENIE Nr 8/2017

ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
123.98 KB
207
ZARZĄDZENIE Nr 9/2017

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
625.89 KB
224
ZARZĄDZENIE NR 10/2017

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone, uszkodzone łub niewykorzystane z innych przyczyn w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001 do 2015

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
80.33 KB
193
Zarządzenie Nr 11/2017

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
70.96 KB
221
Zarządzenie Nr 12/2017

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
54.3 KB
191
ZARZĄDZENIE NR 13/2017

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
18.53 KB
210
ZARZĄDZENIE Nr 14/2017

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach,

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
807.66 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 15/2017

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
47.47 KB
201
ZARZĄDZENIE Nr 16/2017

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach,

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
784.14 KB
214
ZARZĄDZENIE NR 19/2017

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
43.21 KB
213
ZARZĄDZENIE Nr 20/2017

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie : przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
39.3 KB
221
ZARZĄDZENIE Nr 20/2017

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie : przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
39.3 KB
248
ZARZĄDZENIE NR 21/2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
42.6 KB
213
ZARZĄDZENIE Nr 22/2017

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
794.47 KB
199
ZARZĄDZENIE Nr 23/2017

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Brody wprowadzonego Zarządzeniem Nr 162/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2009 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 sierpnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 189/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 listopada 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
45.77 KB
204
ZARZĄDZENIE NR 24/2017

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16.02.2017r. w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
138.79 KB
208
ZARZĄDZENIE Nr 27/2017

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy administracyjnej Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
139.02 KB
265
ZARZĄDZENIE Nr 28/2017

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
3.49 MB
220
ZARZĄDZENIE NR 29/2017

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Brodach elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji Edicta.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-07
173.9 KB
279
ZARZĄDZENIE Nr 17/1/2017

ZARZĄDZENIE Nr 17/1/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-09
534.14 KB
187
ZARZĄDZENIE Nr 17/2017

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-13
40.52 KB
202
ZARZĄDZENIE NR 34/2017

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2016 r. dot. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-13
21.69 KB
219
ZARZĄDZENIE NR 35/2017

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 06.03.2017 r. w sprawie utworzenia gminnego magazynu zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowego dla gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-13
269.26 KB
316
Zarządzenie Nr 36/2017

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 08 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-13
27.75 KB
234
Zarządzenie Nr 37/2017

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 08 marca 2017r.. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referent ds. komunalnych w Urzędzie Gminy w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-13
27.31 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 18/2017

ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
107.65 KB
200
ZARZĄDZENIE Nr 18/1/2017

ZARZĄDZENIE Nr 18/1/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017
rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
529.74 KB
187
ZARZĄDZENIE Nr 25/2017

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
153.79 KB
182
ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym 'Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
919.24 KB
207
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017

ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
180.34 KB
191
ZARZĄDZENIE Nr 31/2017

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
614.22 KB
188
Zarządzenie Nr 32/2017

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
73.21 KB
191
Zarządzenie Nr 33/2017

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
71.59 KB
197
ZARZĄDZENIE Nr 46/2017

ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
931.77 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 47/2017

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
926.36 KB
214
ZARZĄDZENIE Nr 48/2017

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
162.57 KB
179
ZARZĄDZENIE Nr 49/2017

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
0 B
202
Zarządzenie nr 50/2017

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
81.47 KB
177
Zarządzenie Nr 51/2017

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 marca 2017roku w sprawie: wprowadzenia procedury naliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne, niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
64.9 KB
194
Zarządzenie Nr 52/2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 marca 2017roku w sprawie: ustalenia stawek opłat oraz zwolnień z odpłatności za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych będących własnością Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
121.42 KB
223
ZARZĄDZENIE Nr 53/2017

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie
Gminy Brody na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
69.28 KB
198
ZARZĄDZENIE Nr 54/2017

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń. Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
67.03 KB
195
ZARZĄDZENIE Nr 55/2017

ZARZĄDZENIE Nr 55/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
56.84 KB
162
ZARZĄDZENIE Nr 56/2017

ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017
rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
535.39 KB
180
ZARZĄDZENIE Nr 57/2017

ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończacego służbę przygotowawcza.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
31.66 KB
168
Zarządzenie Nr 58/2017

Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w dniu 02.05.2017r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
27.17 KB
168
ZARZĄDZENIE NR 59/2017

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 25 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
417.09 KB
183
ZARZĄDZENIE NR 60/2017

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 25 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
379.36 KB
190
ZARZĄDZENIE Nr 61/2017

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
941.2 KB
199
ZARZĄDZENIE Nr 62/2017

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
156.82 KB
182
ZARZĄDZENIE Nr 63/2017

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
1.02 MB
192
Zarządzenie Nr 66/2017

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 56/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
18.35 KB
184
ZARZĄDZENIE NR 67/2017

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 23 kwietnia 2013 r. dot. ustalenia stawek czynszu za udostępnienie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
21.91 KB
212
Zarządzenie Nr 68/2017

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 10 maja 2017 roku w spawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
23.13 KB
187
Zarządzenie Nr 69/2017

Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w dniu 16 czerwca 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
26.74 KB
191
ZARZĄDZENIE Nr 70/2017

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
171.27 KB
183
ZARZĄDZENIE Nr 71/2017

ZARZĄDZENIE Nr 71/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
361.21 KB
182
Zarządzenie Nr 72/2017

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy BRODY.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
40.14 KB
186
ZARZĄDZENIE Nr 75/2017

ZARZĄDZENIE Nr 75/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
305.68 KB
188
ZARZĄDZENIE Nr 81/2017

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 06.06.2017r w sprawie w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-23
182.14 KB
202
ZARZĄDZENIE Nr 38/2017

ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont w Urzędzie Gminy Brody wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 lutego 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
281.12 KB
198
ZARZADZENIE NR 39/2017

ZARZADZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08.03.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 177/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 05.12.2016 r. do Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XV/89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
31.7 KB
172
Zarządzenie Nr 40/2017

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
19.82 KB
166
Zarządzenie Nr 41/2017

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 20 marca 2017r. w sprawie powalania komisji konkursowej do naboru na stanowisko młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
28.13 KB
173
ZARZĄDZENIE NR 42/2017

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ustalenia sposobu naliczania oraz stawek stosowanych za świadczoneusługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
116.41 KB
210
Zarządzenie Nr 43/2017

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 24 marca 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
66.61 KB
185
ZARZĄDZENIE NR 44/2017

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopelnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
13.28 KB
171
Zarządzenie Nr 45/2017

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia „Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Gminy Brody"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
2.17 MB
707
ZARZĄ DZENIE Nr 64/2017

ZARZĄDZENIE Nr 64/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
77.87 KB
171
ZARZĄDZENIE Nr 65/2017

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
568.79 KB
177
ZARZĄDZENIE Nr 73/2017

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
948.14 KB
188
ZARZĄDZENIE Nr 74/2017

ZARZĄDZENIE Nr 74/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko:
Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Dziurowie,
Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Lipiu,
Dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Krynkach,
Dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
132.65 KB
179
ZARZĄDZENIE Nr 76/2017

ZARZĄDZENIE Nr 76/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
1002.49 KB
174
ZARZĄDZENIE Nr 77/2017

ZARZĄDZENIE Nr 77/2017  WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01.06.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej „stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie w pobliżu ul. Poprzecznej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej, zatwierdzenia i ogloszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
41.6 KB
180
ZARZĄDZENIE Nr 78/2017

ZARZĄDZENIE Nr 78/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
238.2 KB
186
ZARZĄDZENIE Nr 78/1/2017

ZARZĄDZENIE Nr 78/1/2017  WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
571.64 KB
172
ZARZĄDZENIE Nr 79/2017

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
112.12 KB
210
Zarządzenie Nr 80/2017

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
68.97 KB
172
ZARZĄDZENIE Nr 82/2017

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
32.63 KB
212
ZARZĄDZENIE Nr 83/2017

ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
558.71 KB
172
ZARZĄDZENIE Nr 84/2017

ZARZĄDZENIE Nr 84/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
31.45 KB
183
Zarządzenie Nr 85/2017

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06 czerwca 2017 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla dwóch stowarzyszeń z terenu gminy Brody na realizację na terenie gminy Brody zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
60.22 KB
181
Zarządzenie Nr 86/2017

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2017r. w sprawie: przyznawania Nagród Wójta dla wyróżniających się uczniów publicznych szkól z terenu Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
202.37 KB
188
Zarządzenie Nr 87/2017

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powalania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Dziurowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
46.76 KB
197
Zarządzenie Nr 88/2017

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
46.14 KB
178
Zarządzenie Nr 89/2017

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy. Brody z dnia 23 czerwca 20I7r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
51.12 KB
188
Zarządzenie Nr 90/2017

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
47.02 KB
179
Zarządzenie Nr 91/2017

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
25.09 KB
179
ZARZĄDZENIE Nr 92/2017

ZARZĄDZENIE Nr 92/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
234.31 KB
184
ZARZĄDZENIE Nr 93/2017

ZARZĄDZENIE Nr 93/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
1.02 MB
190
ZARZĄDZENIE Nr 94/2017

ZARZĄDZENIE Nr 94/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
1.13 MB
168
ZARZĄDZENIE Nr 95/2017

ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 czerwca 20I7r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-28
32.77 KB
173
Zarządzenie Nr 133/2017

Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 08 września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-08
794.5 KB
172
ZARZĄDZENIE Nr 96/2017

ZARZĄDZENIE Nr 96/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
86.31 KB
172
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
591.38 KB
189
Zarządzenie Nr 98/2017

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoty Podstawowej w Dziurowie, Publicznej Szkoty Podstawowej w Lipiu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
76.64 KB
159
Zarządzenie Nr 99/2017

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
22.76 KB
183
Zarządzenie Nr 100/2017

Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
27.09 KB
160
Zarządzenie Nr 101/2017

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 07.07.2017 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
132.12 KB
165
ZARZĄDZENIE Nr 102/2017

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
193.52 KB
151
ZARZĄDZENIE Nr 103/2017

ZARZĄDZENIE Nr 103/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
601.22 KB
170
ZARZĄDZENIE Nr 104/2017

ZARZĄDZENIE Nr 104/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
112.65 KB
170
Zarządzenie Nr 105/2017

Zarządzenie Nr 105 /2017 z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w dniu 14 sierpnia 2017r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
26.75 KB
164
ZARZĄDZENIE NR 107/2017

ZARZĄDZENIE NR 107/ 2017 Wójta Gminy Brody z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
26.62 KB
162
ZARZĄDZENIE Nr 108/2017

ZARZĄDZENIE Nr 108/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
132.25 KB
159
ZARZĄDZENIE Nr 109/2017

ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
1 MB
163
Zarządzenie Nr 110/2017

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Brody spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
30.21 KB
241
Zarządzenie Nr 115/2017

Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 01.08.2017r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
20.22 KB
166
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017

ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
1.04 MB
177
ZARZĄDZENIE Nr 117/2017

ZARZĄDZENIE Nr 117/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
193.95 KB
138
ZARZĄDZENIE Nr 118/2017

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
606.56 KB
170
ZARZĄDZENIE Nr 118/1/2017

ZARZĄDZENIE Nr 118/1/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków na 2017 rok między jednostkami organizacyjnymi.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
69.95 KB
147
Zarządzenie Nr 119/2017

Zarządzenie Nr 119 /2017 Wójta Gminy Brody z dnia 07.08.2017r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
17.23 KB
171
ZARZĄDZENIE Nr 120/2017

ZARZĄDZENIE Nr 120/2017 Wójt Gminy Brody z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
31.65 KB
161
ZARZĄDZENIE Nr 121/2017

ZARZĄDZENIE Nr 121/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22.08.2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
42.41 KB
196
Zarządzenie Nr 128/2017

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Lubienia.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
29.71 KB
181
ZARZĄDZENIE NR 131/2017

ZARZĄDZENIE NR 131/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 01.09.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
26.24 KB
168
ZARZĄDZENIE NR 132/2017

ZARZĄDZENIE NR 132/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2017r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na 2018 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-19
38.12 KB
175
Zarządzenie Nr 149/2017

Zarządzenie Nr 149/2017 z dnia 03 października 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie  Gminy Brody"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-03
23.32 KB
164
ZARZĄDZENIE Nr 111/2017

ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2017 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
34.49 KB
161
ZARZĄDZENIE Nr 112/2017

ZARZĄDZENIE Nr 112/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2017 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
34.05 KB
166
ZARZĄDZENIE Nr 113/2017

ZARZĄDZENIE Nr 113/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2017 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
33.88 KB
166
ZARZĄDZENIE Nr 114/2017

ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2017 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
34.73 KB
164
Zarządzenie Nr 122/2017

Zarządzenie Nr 122 /2017 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 sierpnia 2017 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Brody nad Kamienną" ul. Staszica 3 Brody na realizację na terenie gminy Brody zadania pn. „Młodzieżowy TOP SZEF - Młodzieżowy Mistrz Kuchni".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
43.78 KB
161
Zarządzenie Nr 123/2017

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina" z siedzibą w Brodach ul. Staszica 3, na realizację na terenie gminy Brody zadania pn. „Zmiany klimatyczne oczami dziecka".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
43.07 KB
169
Zarządzenie Nr 124/2017

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
69.72 KB
162
ZARZĄDZENIE Nr 125/2017

ZARZĄDZENIE Nr 125/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
1.2 MB
148
ZARZĄDZENIE Nr 126/2017

ZARZĄDZENIE Nr 126/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
1.14 MB
150
ZARZĄDZENIE Nr 127/2017

ZARZĄDZENIE Nr 127/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
645.63 KB
170
ZARZĄDZENIE Nr 129/2017

ZARZĄDZENIE Nr 129/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
303.76 KB
142
ZARZĄDZENIE Nr 130/2017

ZARZĄDZENIE Nr 130/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
1.17 MB
152
ZARZĄDZENIE Nr 134/2017

ZARZĄDZENIE Nr 134/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
211.26 KB
183
ZARZĄDZENIE Nr 135/2017

ZARZĄDZENIE Nr 135/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
644.89 KB
152
Zarządzanie Nr 136/2017

Zarządzanie Nr 136/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera —firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Brody"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
24.21 KB
164
Zarządzenie Nr 137/2017

Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
26.06 KB
140
Zarządzenie Nr 138/2017

Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 22 września 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach z zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
48.55 KB
151
ZARZĄDZENIE Nr 139/2017

ZARZĄDZENIE Nr 139/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
1.11 MB
151
ZARZĄDZENIE Nr 140/2017

ZARZĄDZENIE Nr 140/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
608.08 KB
132
ZARZĄDZENIE Nr 141/2017

ZARZĄDZENIE Nr 141/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
114.06 KB
149
ZARZĄDZENIE NR 145/2017

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci samochodu samowyładowczego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
34.7 KB
159
ZARZĄDZENIE NR 146/2017

ZARZĄDZENIE NR 146/2017 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu kosiarki do trawy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
30.53 KB
142
ZARZĄDZENIE Nr 147/2017

ZARZĄDZENIE Nr 147/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
201.47 KB
138
ZARZĄDZENIE Nr 148/2017

ZARZĄDZENIE Nr 148/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
1.17 MB
143
ZARZĄDZENIE Nr 150/2017

ZARZĄDZENIE Nr 150/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
608.14 KB
138
Zarządzenie Nr 151/2017

Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 04 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
375.93 KB
164
ZARZĄDZENIE NR 154/2017

ZARZĄDZENIE NR 154/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległych, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
54.38 KB
144
Zarządzenie Nr 156/2017

Zarządzenie Nr 156/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 13 października 2017r. w sprawie odwołania zastępcy wójta Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
18.51 KB
164
ZARZĄDZENIE NR 157/2017

ZARZĄDZENIE NR 157/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Nadrzecznej, na powiększenie nieruchomości przyległych, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
45.69 KB
156
Zarządzenie Nr 158/2017

Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Brody z dnia  17 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 162/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2009 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 189/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lutego 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
38.14 KB
220
ZARZĄDZENIE NR 159/2017

ZARZĄDZENIE NR 159/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2017 w sprawie powołania Komisji Zakladowgo Funduszu świadczeń Socjalnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
32.9 KB
145
Zarządzenie Nr 194/2017

Zarządzenie Nr 194/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powolania zespołu do wykonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-11-28
20.01 KB
148
Zarządzenie Nr 195/2017

Zarządzenie Nr 195/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-11-28
171.21 KB
149
ZARZĄDZENIE Nr 106/2017

ZARZĄDZENIE Nr 106/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont w Urzędzie Gminy Brody wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 lutego 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
3.7 MB
162
Zarządzenie Nr 160/2017

Zarządzenie Nr 160/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 18 października 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
25.54 KB
139
ZARZĄDZENIE Nr 161/2017

ZARZĄDZENIE Nr 161/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
229.49 KB
145
ZARZĄDZENIE Nr 162/2017

ZARZĄDZENIE Nr 162/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
1.2 MB
139
ZARZĄDZENIE NR 163/2017

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 październik 2017 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
65.01 KB
144
Zarządzenie Nr 164/2017

Zarządzenie Nr 164/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 20 października 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
70.23 KB
142
ZARZĄDZENIE Nr 165/2017

ZARZĄDZENIE Nr 165/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
74.88 KB
147
ZARZĄDZENIE Nr 166/2017

ZARZĄDZENIE Nr 166/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń i na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
80.69 KB
138
ZARZĄDZENIE Nr 167/2017

ZARZĄDZENIE Nr 167/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 października 2017 r. w sprąwie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok I zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
1.24 MB
157
ZARZĄDZENIE Nr 168/2017

ZARZĄDZENIE Nr 168/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
1.21 MB
142
Zarządzenie Nr 170/2017

Zarządzenie Nr 170/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
74.71 KB
134
Zarządzenie Nr 171/2017

Zarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 października 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
70.03 KB
149
ZARZĄDZENIE Nr 169/2017

ZARZĄDZENIE Nr 169/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
120.98 KB
145
ZARZĄDZENIE Nr 172/2017

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
215.31 KB
148
ZARZĄDZENIE Nr 173/2017

ZARZĄDZENIE Nr 173/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
1.18 MB
150
ZARZĄDZENIE NR 174/2017

ZARZĄDZENIE NR 174/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31.10.2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za udostępnienie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
35.66 KB
143
Zarządzenie Nr 177/2017

Zarządzenie Nr 177/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
23.25 KB
142
ZARZĄDZENIE NR 178/2017

ZARZĄDZENIE NR 178/2017 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzorów druków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
69.09 KB
136
ZARZĄDZENIE Nr 180/2017

ZARZĄDZENIE Nr 180/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.11.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
41.06 KB
133
ZARZĄDZENIE NR 181/2017

ZARZĄDZENIE NR 181/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2018 —2023.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
35.07 KB
141
ZARZĄDZENIE NR 182/2017

ZARZĄDZENIE NR 182/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2018 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
30.65 KB
139
ZARZĄDZENIE NR 183/2017

ZARZĄDZENIE NR 183/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia czasowej normy zużycia paliwa dla średniego samochodu ratowniczogaśniczego na podwoziu 4x4 marki MAN TGM 13.290 4x4 BL przekazanego w użytkowanie OSP Lubienia oraz powolania komisji w celu ustalenia normy paliwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
66.39 KB
259
ZARZĄDZENIE Nr 184/2017

ZARZĄDZENIE Nr 184/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
187.99 KB
140
Zarządzenie Nr 186/2017

Zarządzenie Nr 186/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
23.6 KB
141
Zarządzenie Nr 187/2017

Zarządzenie Nr 187/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
23.06 KB
141
ZARZĄDZENIE Nr 188/2017

ZARZĄDZENIE Nr 188/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
39.21 KB
147
ZARZĄDZENIE NR 189/2017

ZARZĄDZENIE NR 189/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
46.42 KB
138
Zarządzenie Nr 190/2017

Zarządzenie Nr 190/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 0621T w Brodach w związku z zalewaniem posesji polożnej w Brodach przy ul. Radomskiej 36

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
22.35 KB
135
Zarządzenie Nr 193/2017

Zarządzenie Nr 193/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach z zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
49.65 KB
152
Zarządzenie Nr 194/2017

Zarządzenie Nr 194/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania zespołu do wykonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
20.15 KB
137
Zarządzenie Nr 195/2017

Zarządzenie Nr 195/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
191.99 KB
139
Zarządzenie Nr 142/2017

Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 roku. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla pięciu jednostek OSP z terenu gminy Brody na realizację zadań współfinansowanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
35.07 KB
139
Zarządzenie Nr 143/2017

Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 22 września 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
74.16 KB
138
ZARZĄDZENIE Nr 144/2017

ZARZĄDZENIE Nr 144/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2018

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
44.82 KB
134
Zarządzenie Nr 152/2017

Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 4 października 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
69.95 KB
145
ZARZĄDZENIE Nr 153/2017

ZARZĄDZENIE Nr 153/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
272.79 KB
141
ZARZĄDZENIE Nr 155/2017

ZARZĄDZENIE Nr 155/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
1.22 MB
138
Zarządzenie Nr 179/2017

Zarządzenie Nr 179/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
1.99 MB
146
ZARZĄDZENIE Nr 185/2017

ZARZĄDZENIE Nr 185/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-15
489.55 KB
134
ZARZĄDZENIE Nr 175/2017

ZARZĄDZENIE Nr 175/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
335.22 KB
161
ZARZĄDZENIE Nr 176/2017

ZARZĄDZENIE Nr 176/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
661.52 KB
159
ZARZĄDZENIE Nr 196/2017

ZARZĄDZENIE Nr 196/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
218.75 KB
132
ZARZĄDZENIE Nr 197/2017

ZARZĄDZENIE Nr 197/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
1.2 MB
168
ZARZĄDZENIE Nr 202/2017

ZARZĄDZENIE Nr 202/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
202.31 KB
139
ZARZĄDZENIE Nr 203/2017

ZARZĄDZENIE Nr 203/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
501.11 KB
139
ZARZĄDZENIE NR 210/2017

ZARZĄDZENIE NR 210/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-18
45.11 KB
173
ZARZĄDZENIE Nr 191/2017

ZARZĄDZENIE Nr 191/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
634.32 KB
124
ZARZĄDZENIE Nr 192/2017

ZARZĄDZENIE Nr 192/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
121.97 KB
131
ZARZĄDZENIE NR 198/2017

ZARZĄDZENIE NR 198/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 313042 T Młynek -Lubienia-etap I" w ramach Programu Wieloletniego pn.
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
349.37 KB
127
ZARZĄDZENIE NR 199/2017

ZARZĄDZENIE NR 199/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 313028T Ruda Adamów etap II" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
347.42 KB
159
ZARZĄDZENIE NR 200/2017

ZARZĄDZENIE NR 200/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. „Remont drogi
gminnej nr 313023 T Brody-Tatry w km od 0+740 do 1+621" w ramach przeciwdzialania
i usuwania skutków nawalnego deszczu z czerwca 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
340.46 KB
115
ZARZĄDZENIE NR 201/2017

ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
426.27 KB
125
Zarządzenie Nr 204/2017

Zarządzenie Nr 204/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
44.83 KB
152
ZARZĄDZENIE Nr 205/2017

ZARZĄDZENIE Nr 205/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
73.31 KB
154
ZARZĄDZENIE Nr 206/2017

ZARZĄDZENIE Nr 206/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
470.03 KB
127
ZARZĄDZENIE Nr 207/2017

ZARZĄDZENIE Nr 207/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
689.02 KB
129
ZARZĄDZENIE NR 208/2017

ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. „ Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi 7 „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
433.49 KB
138
Zarządzenie Nr 209/2017

Zarządzenie Nr 209/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2017 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
71.96 KB
119
ZARZĄDZENIE NR 211/2017

ZARZĄDZENIE NR 211/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.12.2017 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
113.78 KB
127
Zarządzenie Nr 212/2017

Zarządzenie Nr 212/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2018 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
53.15 KB
131
Zarządzenie Nr 213/2017

Zarządzenie Nr 213/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
23.35 KB
181
Zarządzenie Nr 214/2017

Zarządzenie Nr 214/2017 Wójta Gminy Brody z dn. 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dn. 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
69.37 KB
131
ZARZĄDZENIE Nr 215/2017

ZARZĄDZENIE Nr 215/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
194.09 KB
128
ZARZĄDZENIE Nr 216/2017

ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
494.73 KB
117
ZARZĄDZENIE Nr 217/2017

ZARZĄDZENIE Nr 217/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2018r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
920.09 KB
157
ZARZĄDZENIE Nr 218/2017

ZARZĄDZENIE Nr 218/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2017 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
680.26 KB
115
ZARZĄDZENIE Nr 219/2017

ZARZĄDZENIE Nr 219/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
124.56 KB
141
ZARZĄDZENIE Nr 220/2017

ZARZĄDZENIE Nr 220/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2018r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
895.36 KB
134
ZARZĄDZENIE NR 221/2017

ZARZĄDZENIE NR 221/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
29.49 KB
141
ZARZĄDZENIE NR 222/2017

ZARZĄDZENIE NR 222/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
55.85 KB
150
ZARZĄDZENIE Nr 223/2017

ZARZĄDZENIE Nr 223/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków na 2018 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
26.8 KB
123
ZARZĄDZENIE Nr 224/2017

ZARZĄDZENIE Nr 224/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
126.59 KB
132
ZARZĄDZENIE Nr 225/2017

ZARZĄDZENIE Nr 225/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Brody dla gminnych jednostek budżetowych na 2018 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
52.96 KB
132
ZARZĄDZENIE Nr 226/2017

ZARZĄDZENIE Nr 226/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wydzielenia w budżecie GMINY BRODY na 2018 rok zadań realizowanych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2018r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
131.77 KB
129
ZARZĄDZENIE NR 227/2017

ZARZĄDZENIE NR 227/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w krn od 0+824 do 1+814" w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi z 2010 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
350.14 KB
133
ZARZĄDZENIE Nr 228/2017

ZARZĄDZENIE Nr 228/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
89.7 KB
122
ZARZĄDZENIE Nr 229/2017

ZARZĄDZENIE Nr 229/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
35.99 KB
130
ZARZĄDZENIE Nr 230/2017

ZARZĄDZENIE Nr 230/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
36.45 KB
142
ZARZĄDZENIE Nr 231/2017

ZARZĄDZENIE Nr 231/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
35.69 KB
133
ZARZĄDZENIE Nr 232/2017

ZARZĄDZENIE Nr 232/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
33.14 KB
135
ZARZĄDZENIE Nr 233/2017

ZARZĄDZENIE Nr 233/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
39.02 KB
127
ZARZĄDZENIE Nr 234/2017

ZARZĄDZENIE Nr 234/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych (gotówki), depozytów znajdującej się w kasie Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
27.53 KB
137
ZARZĄDZENIE Nr 235/2017

ZARZĄDZENIE Nr 235/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego dzialalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
106.41 KB
136
ZARZĄDZENIE NR 236/2017

ZARZĄDZENIE NR 236/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
89.94 KB
137
ZARZĄDZENIE NR 237/2017

ZARZĄDZENIE NR 237/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na 2018 rok.ZARZĄDZENIE NR 237/2017

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
64.63 KB
131
Zarządzenie Nr 238/2017

Zarządzenie Nr 238/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody kontenerów 1100 I w 2018r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-19
56.72 KB
127