Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2015
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2015 Pliki: 236
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
11.73 MB
307
ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
2 MB
326
Zarządzenie Nr 3/2015

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2015 roku

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
589.15 KB
300
ZARZĄDZENIE NR 4/2015

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu dwóch pomp głębinowych do pompowania ścieków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
478.45 KB
294
ZARZĄDZENIE NR 5/2015

ZARZĄDZENIE NR 5/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu jednego stopnia sprężającego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
677.75 KB
292
Zarządzenie Nr 6/2015

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody z dwóch kontenerów 1100 l oraz z miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy Brody w 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
832.34 KB
372
Zarządzenie Nr 7/2015

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
93.22 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 8 /2015

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2015 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
181.73 KB
392
Zarządzenie Nr 9/2015

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 20 stycznia 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
29.42 KB
302
ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
41.94 KB
313
ZARZĄDZENIE Nr 12/2015

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
119.48 KB
318
ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 rokul

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
44.96 KB
281
Zarządzenie Nr 14/2015

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Gminy w Brodach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
114.51 KB
320
Zarządzenie Nr 15/2015

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
30.34 KB
304
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Brody w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-03
25.94 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 16/2015

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
407.14 KB
278
ZARZĄDZENIE Nr 17/2015

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
1.22 MB
288
Zarządzenie Nr 18/2015

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 0 9 lutego 2015 roku w spawie odwołania stałej Komisji Przetargowej oraz powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
1.05 MB
302
ZARZĄDZENIE NR 19/2015

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 09 lutego 2015 w sprawie umorzenia zaległości powstałej z tytułu niezapłaconej faktury za uszkodzenia kuchni kaflowej ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji budynku mieszkalnego w Lipiu ul. Podłaziska 27 Pani Bronisławy N

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
1.09 MB
306
Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
612.76 KB
305
ZARZĄDZENIE NR 21/2015

ZARZĄDZENIE NR 21 Wójta Gminy Brody z dnia 16.02.2015 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
261.49 KB
285
ZARZĄDZENIE Nr 22/2015

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 WÓJT GMINY WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
2.91 MB
278
ZARZĄDZENIE Nr 23/2015

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
7.12 MB
266
Zarządzenie Nr 24/2015

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 26.02.2015r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
277.99 KB
300
ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
6.36 MB
282
ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po dokonanych zmianach na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
957.08 KB
287
Zarządzenie Nr 27/2015

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Brody z dnia    02 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Jednostce organizacyjnej Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-13
488.46 KB
295
Zarządzenie Nr 30/2015

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Jednostce organizacyjnej Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-19
501.72 KB
295
Zarządzenie Nr 32/2015

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-19
6.09 MB
338
Zarządzenie Nr 33/ 2015

Zarządzenie Nr 33/ 2015 Wójta Gminy Brody z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-19
7.36 MB
311
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
27.63 KB
296
ZARZĄDZENIE Nr 29/2015

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
1.04 MB
279
ZARZĄDZENIE Nr 34/2015

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
40.84 KB
314
ZARZĄDZENIE Nr 35/2015

ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
85.22 KB
292
Zarządzenie Nr 36/2015

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Brody Z dnia 24 marca 2015 roku W sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
96.86 KB
319
ZARZĄDZENIE NR 37/2015

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
47.22 KB
294
ZARZĄDZENIE Nr 39/2015

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
192.65 KB
275
ZARZĄDZENIE Nr 40/2015

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
1.18 MB
287
ZARZĄDZENIE Nr 41/2015

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
1.21 MB
267
Zarządzenie Nr 46/2015

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 09 kwietnia 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
100.66 KB
288
Zarządzenie Nr 51/2015

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
1.77 MB
312
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieni oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-13
1.09 MB
275
ZARZĄDZENIE Nr 31/2015

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
56.56 KB
277
ZARZĄDZENIE Nr 42/2015

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
511.14 KB
265
ZARZĄDZENIE Nr 43/2015

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
38.06 KB
275
ZARZĄDZENIE Nr 44/2015

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Brody wyborów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w dniu 31maja 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
27.3 KB
245
Zarządzenie Nr 45/2015

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie: Regulaminu zaopatrzenia materiałowego Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
28.12 KB
290
ZARZĄDZENIE Nr 48/2015

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 WÓJTA GMINY W BR0DACH Brody z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
542.27 KB
263
ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
52.52 KB
307
ZARZĄDZENIE NR 50/2015

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17.04.2015 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
15.97 KB
301
ZARZĄDZENIE NR 52/2015

ZARZĄDZENIE NR 52/2015 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
63.26 KB
295
Zarządzenie Nr 53/2015

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
108.07 KB
267
ZARZĄDZENIE Nr 54/2015

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
110.49 KB
245
ZARZĄDZENIE Nr 55/2015

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
611.12 KB
273
ZARZĄDZENIE NR 59/2015

ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 14 MAJA 2015 ROKU

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
67.67 KB
327
Zarządzenie Nr 60/2015

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 53/2015 r. Wójta Gminy Brody z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
16 KB
269
ZARZĄDZENIE Nr 61/2015

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 187/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu stosowanych symboli dzienników częściowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
9.98 KB
273
ZARZĄDZENIE NR 62/2015

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 86/1/2009 Wójta Gminy w Brodach w sprawie stosowanych symboli dokumentów księgowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-05-26
12.79 KB
258
Zarządzenie Nr 74/2015

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-06-09
549.71 KB
276
Zarządzenie Nr 75/2015

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-06-09
639.92 KB
974
Zarządzenie Nr 76/2015

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-06-09
541.97 KB
654
ZARZĄDZENIE NR 38/2015

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-02
102.83 KB
303
ZARZĄDZENIE Nr 47/2015

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określające] zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-02
113.7 KB
278
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-02
138.69 KB
270
ZARZĄDZENIE Nr 57/2015

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-02
594.85 KB
255
ZARZĄDZENIE Nr 63/2015

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
87.75 KB
270
ZARZĄDZENIE Nr 64/2015

ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH  z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
581.18 KB
297
Zarządzenie Nr 65/2015

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach" realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
201.33 KB
270
Zarządzenie Nr 66/2015

Zarządzenie Nr 66 /2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynkach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
40.93 KB
266
ZARZĄDZENIE Nr 67/2015

ZARZĄDZENIE Nr 67/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
566.32 KB
271
ZARZĄDZENIE Nr 68/2015

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
540.14 KB
256
ZARZĄDZENIE NR 70/2015

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2015r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
76.1 KB
387
ZARZĄDZENIE NR 71/2015

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01.06.2015r. w sprawie udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „WOJEWÓDZTWO 2015" - Kierowanie realizacją zadań obronnych w warunkach kryzysu w sytuacji zagrożenia wybuchem konfliktu zbrojnego i w czasie wojny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
43.38 KB
265
Zarządzenie Nr 721/2015

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 czerwca 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
15.01 KB
243
Zarządzenie Nr 73/2015

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 czerwca 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
52.5 KB
253
Zarządzenie Nr 77/2015

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu soleckiego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
463.88 KB
470
ZARZĄDZENIE Nr 78/2015

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 czerwca 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
12.52 KB
267
ZARZĄDZENIE Nr 79/2015

ZARZĄDZENIE Nr 79/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 czerwca 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
13.08 KB
246
ZARZĄDZENIE Nr 80/2015

ZARZĄDZENIE Nr 80/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
490.8 KB
290
Zarządzenie Nr 81/2015

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Brody zdnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach, dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Krynkach oraz nierozstrzygnięcia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
33.99 KB
265
ZARZĄDZENIE Nr 82/2015

ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
110.28 KB
246
ZARZĄDZENIE NR 83/2015

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 23.06.2015 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
13.88 KB
274
ZARZĄDZENIE Nr 84/2015

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
132.35 KB
254
ZARZĄDZENIE Nr 85/2015

ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
309.44 KB
250
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015

ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach na 2015 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
25.67 KB
277
ZARZĄDZENIE Nr 87/2015

ZARZĄDZENIE Nr 87/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
262.48 KB
252
ZARZĄDZENIE Nr 88/2015

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
546.7 KB
268
Zarządzenie Nr 91/2015

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
25.69 KB
259
ZARZĄDZENIE Nr 94/2015

ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
21.23 KB
284
ZARZĄDZENIE Nr 95/2015

ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-10
114.35 KB
259
ZARZĄDZENIE Nr 69/2015

ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
72.93 KB
249
ZARZĄDZENIE Nr 92/2015

ZARZĄDZENIE Nr 92/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
16.02 KB
256
ZARZĄDZENIE NR 93/15

ZARZĄDZENIE NR 93/15 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/A Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
34.84 KB
245
Zarządzenie Nr 96/2015

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 13.07.2015r. w sprawie określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy w Brodach i jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
31.95 KB
261
ZARZĄDZENIE Nr 97/2015

ZARZĄDZENIE Nr 97/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
14.77 KB
253
ZARZĄDZENIE Nr 98/2015

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
243.58 KB
253
ZARZĄDZENIE NR 99/2015

ZARZĄDZENIE NR 99/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brodach ul. Szkolna 77.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
25.03 KB
298
ZARZĄDZENIE NR 100/2015

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Publicznym Gimnazjum w Krynkach ul. Szkolna 1.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
24.19 KB
278
Zarządzenie Nr 101/2015

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła H w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-24
62.61 KB
249
Zarządzenie Nr 124/2015

Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Brody dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-08-18
185.63 KB
253
ZARZĄDZENIA NR 130/2015

ZARZĄDZENIA NR 130/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21.08.2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Brody.

ZARZĄDZENIA NR 130/2015

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 21.08.2015 r.

      w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-08-21
20.54 KB
273
ZARZĄDZENIE Nr 89/2015

ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
31.44 KB
254
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015

ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
491.9 KB
258
ZARZĄDZENIE NR 102/2015

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 lipca 2015 roku dotyczy uchylenia zarządzenia Nr 52/2015r. Wójta Gminy Brody z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: - rozłożenia na 24 raty zaległości z tytułu najmu lokalu w kwocie 10 420,37 zł za okres od 02.2014r. do 31.12.2014r. , - umorzenia odsetek w kwocie 1 134,76 zł naliczonych od zaległości z tytułu najmu lokalu do dnia 31.12.2014r., - rozłożenia na 24 raty zaległości z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych w wynajmowanym lokalu w kwocie 1 495,54 zł za okres od 12.2013r. do 31.12.2014r. u Pani Małgorzaty Słupskiej prowadzącej aptekę w miejscowości Styków ul. Nadrzeczna 1.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
630.66 KB
254
ZARZĄDZENIE NR 103/2015

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2015 w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia należności cywilnoprawnych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
21.72 KB
248
ZARZĄDZENIE NR 104 /2015

ZARZĄDZENIE NR 104 /2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 lipca 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
19.19 KB
256
Zarządzenie Nr 105/2015

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia wpływu pracy w latach 2013 — 2015 pracownika Urzędu Gminy w Brodach zatrudnionego na stanowisku robotnik gospodarczy na postępowania administracyjne

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
19.8 KB
239
ZARZĄDZENIE Nr 106/2015

ZARZĄDZENIE Nr 106/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 lipca 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 1, 2 I 13 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody zarządza,
co następuje.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
16.73 KB
271
Zarządzenie Nr 107/2015

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
61.51 KB
251
Zarządzenie Nr 108/2015

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Gminy w Brodach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
51.93 KB
254
ZARZĄDZENIE NR 109/2015

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 31.07.2015 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-09
14.5 KB
251
ZARZĄDZENIE Nr 111/2015

ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
188.04 KB
243
ZARZĄDZENIE Nr 112/2015

ZARZĄDZENIE Nr 112/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokon anych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
536.1 KB
246
ZARZĄDZENIE Nr 113/2015

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
38.75 KB
256
Zarządzenie Nr 114/2015

Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 05.08.2015r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
17.44 KB
259
Zarządzenie Nr 115/2015

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 05.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
16.12 KB
245
ZARZĄDZENIE Nr 116/2015

ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.08.2015 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
17.12 KB
267
Zarządzenie Nr 117/2015

Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
19.97 KB
245
ZARZĄDZENIE NR 118/2015

ZARZĄDZENIE NR 118/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieni ul Iłżecka 20.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
25.84 KB
277
Zarządzenie Nr 119/2015

Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 7 sierpnia 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
18.57 KB
259
Zarządzenie Nr 120/2015

Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 7 sierpnia 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
17.43 KB
239
ZARZĄDZENIE NR 121/2015

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 11.08.2015 w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia należności cywilnoprawnych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
21.69 KB
267
Zarządzenie Nr 122/2015

Zarządzenie Nr 122 /2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
22.33 KB
254
Zarządzenie Nr 123/2015

Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2015 roku W sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
57.1 KB
244
Zarządzenie Nr 125/2015

Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Brody dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
38.29 KB
272
ZARZĄDZENIE NR 126/2015

ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie gminy Brody dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
45.57 KB
276
Zarządzenie Nr 127/2015

Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17.08.2015r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
16.35 KB
244
ZARZĄDZENIE NR 128/2015

ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
17.93 KB
249
ZARZĄDZENIE NR 129/2015

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
16.42 KB
252
ZARZĄDZENIE NR 131/2015

ZARZĄDZENIE NR 131/2015 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 24 sierpnia 2015 ROKU w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
24.17 KB
230
Zarządzenie Nr 132/2015

Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
17.45 KB
242
Zarządzenie Nr 133/2015

Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
17.54 KB
263
Zarządzenie Nr 134/2015

Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
16.84 KB
247
ZARZĄDZENIA NR 135/2015

ZARZĄDZENIA NR 135/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27.08.2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeglądu i oceny stanu rowów odwadniających na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
19.25 KB
271
ZARZĄDZENIE Nr 136/2015

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
800.3 KB
246
ZARZĄDZENIE Nr 137/2015

ZARZĄDZENIE Nr 137/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
175.07 KB
273
ZARZĄDZENIE Nr 138/2015

ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
648.23 KB
250
ZARZĄDZENIE Nr 139/2015

ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
282.41 KB
233
Zarządzenie Nr 141/2015

Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 01 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Brody na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
18.23 KB
227
ZARZĄDZENIE Nr 142/2015

ZARZĄDZENIE Nr 142/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 01 września 2015 r. w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
28.72 KB
265
ZARZĄDZENIE NR 143/2015

ZARZĄDZENIE NR 143/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 03.09.2015 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
14.72 KB
259
Zarządzenie Nr 144/2015

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
21.4 KB
250
Zarządzenie Nr 145/2015

Zarządzenie Nr 145 /2015 Wójta Gminy Brody z dnia 07.09.2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury,wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury,wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
120.96 KB
258
ZARZĄDZENIE NR 146/2015

ZARZĄDZENIE NR 146/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 września 2015r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
28.46 KB
243
ZARZĄDZENIE NR 147/2015

ZARZĄDZENIE NR 147/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 08 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
27.51 KB
236
ZARZĄDZENIE NR 148/2015

ZARZĄDZENIE NR 148/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 08.09.2015 w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia należności cywilnoprawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
21.76 KB
233
ZARZĄDZENIE Nr 149/2015

ZARZĄDZENIE Nr 149/2015 WÓJTA GMINY w BRODACH z dnia 09 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
48.95 KB
246
ZARZĄDZENIE NR 150/2015

ZARZĄDZENIE NR 150/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 10.09.2015 w sprawie częściowego umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
18.08 KB
231
ZARZĄDZENIE Nr 151/2015

ZARZĄDZENIE Nr 151/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 10.09.2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
68.8 KB
296
ZARZĄDZENIE NR 152/2015

ZARZĄDZENIE NR 152/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 17.09.2015 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
14.85 KB
245
Zarządzenie Nr 153/2015

Zarządzenie Nr 153/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 18 września 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
51.94 KB
254
Zarządzenie Nr 154/2015

Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 18 września 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
50.33 KB
281
ZARZĄDZENIE Nr 155/2015

ZARZĄDZENIE Nr 155/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
176.03 KB
238
ZARZĄDZENIE Nr 156/2015

ZARZĄDZENIE Nr 156/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
392.59 KB
230
ZARZĄDZENIE Nr 157/2015

ZARZĄDZENIE Nr 157/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
426.72 KB
237
Zarządzenie Nr 158/2015

Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 września 2015 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
38.12 KB
253
ZARZĄDZENIE Nr 159/2015

ZARZĄDZENIE Nr 159/2015 WÓJTA GMINY BRODY Brody z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
378.1 KB
225
ZARZĄDZENIE Nr 160/2015

ZARZĄDZENIE Nr 160/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
169.83 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 163/2015

ZARZĄDZENIE Nr 163/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu III otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
86.66 KB
291
Zarządzenie Nr 164/2015

Zarządzenie Nr 164/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 5 września 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
68.09 KB
257
ZARZĄDZENIE NR 166/2015

ZARZĄDZENIE NR 166/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 5 września 2015 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie gminy Brody w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
33.86 KB
240
Zarządzenie Nr 167/2015

Zarządzenie Nr 167/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 5 października 2015r. w sprawie unieważnienia losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. oraz wyznaczeniu terminu ponownego losowania.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
18.13 KB
225
Zarządzenie Nr 168/2015

Zarządzenie Nr 168/2015 Wójta Gminy Brody Brody z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-12
173.56 KB
225
Zarządzenie Nr 165/2015

Zarządzenie Nr 165/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-14
224.69 KB
447
Zarządzenie Nr 140/2015

ZARZĄDZENIE Nr 140/2015vWÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
418.87 KB
211
ZARZĄDZENIE Nr 169/2015

ZARZĄDZENIE Nr 169/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 13 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach Iii otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
45.54 KB
237
Zarządzenie Nr 171/2015

Zarządzenie Nr 171/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 października 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
110.22 KB
235
Zarządzenie Nr 172/2015

Zarządzenie Nr 172/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 października 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
110.82 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 173/2015

ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
320.12 KB
233
ZARZĄDZENIE Nr 174/2015

ZARZĄDZENIE Nr 174/2015 WÓJTA GMINY BRODY Brody z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
919.86 KB
241
ZARZĄDZENIE Nr 175/2015

ZARZĄDZENIE Nr 175/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
867.17 KB
233
Zarządzenie Nr 176/2015

Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
155.41 KB
253
Zarządzenie Nr 177/2015

Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: powołania komisji oraz ustalenia zasad kwalifikowania posesji do odbioru odpadów komunalnych do tzw. „utrudnionego dojazdu"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-11-02
33.23 KB
238
ZARZĄDZENIE Nr 161/2015

ZARZĄDZENIE Nr 161/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokónanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
1.03 MB
183
ZARZĄDZENIE Nr 162/1/ 2015

ZARZĄDZENIE Nr 162/1/ 2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach na 2015 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
39.75 KB
194
ZARZĄDZENIE Nr 162/2015

ZARZĄDZENIE Nr 162/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
183.15 KB
184
ZADZĄDZENIE NR 170/2015

ZADZĄDZENIE NR 170/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15.10.2015r. w sprawie: określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakup pomp głębinowych do pompowania ścieków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
58.54 KB
200
ZARZĄDZENIE Nr 178/2015

ZARZĄDZENIE Nr 178/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
312.98 KB
204
ZARZĄDZENIE Nr 179/2015

ZARZĄDZENIE Nr 179/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
1.19 MB
203
Zarządzenie Nr 180/2015

Zarządzenie Nr 180/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 30 października 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
22.5 KB
192
Zarządzenie Nr 181/2015

Zarządzenie Nr 181/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 30 października 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
22.49 KB
191
Zarządzenie Nr 182/2015

Zarządzenie Nr 182/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 30 października 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
25.21 KB
203
ZARZĄDZENIE Nr 183/2015

ZARZĄDZENIE Nr 183/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
412.93 KB
203
ZARZĄDZENIE Nr 183/1/2015

ZARZĄDZENIE Nr 183/1/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
40.22 KB
193
ZARZĄDZENIE Nr 184/2015

ZARZĄDZENIE Nr 184/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
1.13 MB
201
Zarządzenie Nr 185/2015

Zarządzenie Nr 185/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2015 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
84.72 KB
196
ZARZĄDZENIE NR 186/2015

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwaly Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2016-2020.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
659.94 KB
197
ZARZĄDZENIE NR 187/2015

ZARZĄDZENIE NR 187/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
2.46 MB
189
ZARZĄDZENIE NR 188/2015

ZARZĄDZENIE NR 188/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16.11.2015 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
18.8 KB
202
ZARZĄDZENIE Nr 189/2015

ZARZĄDZENIE Nr 189/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Brody wprowadzonego Zarządzeniem Nr 162/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2009 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 sierpnia 2011 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
30.64 KB
204
ZARZĄDZENIE Nr 190/2015

ZARZĄDZENIE Nr 190/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2015r. dotyczącego określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakladowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
73.26 KB
199
ZADZADZENIE NR 191/2015

ZADZADZENIE NR 191/2015 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16.11.2015r. w sprawie: określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanych, przy wykorzystaniu których NZOZ „PANACEUM" sp. j. świadczy opiekę medyczną do mieszkańców gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
39.39 KB
204
ZARZĄDZENIE Nr 192/2015

ZARZĄDZENIE Nr 192/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
62.39 KB
209
ZARZĄDZENIE Nr 193/2015

ZARZĄDZENIE Nr 193/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
238.52 KB
197
ZARZĄDZENIE Nr 194/2015

ZARZĄDZENIE Nr 194/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
1.2 MB
184
Zarządzenie Nr 195/2015

Zarządzenie Nr 195/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2015 roku w spawie powolania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
85.72 KB
196
Zarządzenie Nr 196/2015

Zarządzenie Nr 196/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
28.15 KB
186
Zarządzenie Nr 197/2015

Zarządzenie Nr 197/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
28.73 KB
194
ZARZĄDZENIE Nr 198/2015

ZARZĄDZENIE Nr 198/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
982.78 KB
196
ZARZĄDZENIE NR 198/1/2015

ZARZĄDZENIE NR 198/1/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Lipin przy ul. Starachowickiej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
94.18 KB
216
ZARZĄDZENIE Nr 199/2015

ZARZĄDZENIE Nr 199/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
197.33 KB
185
ZARZĄDZENIE Nr 200/2015

ZARZĄDZENIE Nr 200/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
269.62 KB
198
ZARZĄDZENIE Nr 200/1/2015

ZARZĄDZENIE Nr 200/1/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
64.54 KB
192
ZARZĄDZENIE Nr 201/2015

ZARZĄDZENIE Nr 201/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
1.06 MB
192
Zarządzenie Nr 202/2015

Zarządzenie Nr 202/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 4 grudnia 2015 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
28.34 KB
196
Zarządzenie Nr 203/2015

Zarządzenie Nr 203/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Brody oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
116.95 KB
471
Zarządzenie Nr 204/2015

Zarządzenie Nr 204/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 7 grudnia 2015 roku w spawi powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
27.39 KB
194
ZARZĄDZENIE NR 205/2015

ZARZĄDZENIE NR 205/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 grudnia 2015 w sprawie umorzenia zaległości za czynsz mieszkalny w wynajmowanym lokalu socjalnym w kwocie 569,89 zł Pani Anny N.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
15.12 KB
203
Zarządzenie Nr 206/2015

Zarządzenie Nr 206/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
18.09 KB
189
ZARZĄDZENIE Nr 207/2015

ZARZĄDZENIE Nr 207/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powolania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
32.8 KB
197
Zarządzenie Nr 208/2015

Zarządzenie Nr 208/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 11 grudnia 2015 roku w pawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
78.81 KB
214
ZARZĄDZENIE Nr 209/2015

ZARZĄDZENIE Nr 209/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
818.81 KB
198
ZARZĄDZENIE NR 210/2015

ZARZĄDZENIE NR 210/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
51.2 KB
212
ZARZĄDZENIE Nr 211/2015

ZARZĄDZENIE Nr 211/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
156.32 KB
188
ZARZĄDZENIE NR 212/2015

ZARZĄDZENIE NR 212/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2015 w sprawie częściowego umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
22.58 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 213/2015

ZARZĄDZENIE Nr 213/2015 WÓJTA GMINY BRODY Brody z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
1.16 MB
192
ZARZĄDZENIE Nr 214/2015

ZARZĄDZENIE Nr 214/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach na 2015 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
37.85 KB
192
ZARZADZEN1E NR 215/2015

ZARZADZEN1E NR 215/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych (gotówki), depozytów znajdującej się w kasie Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
29.22 KB
193
ZARZADIENIE NR 216/2015

ZARZADIENIE NR 216/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
40.51 KB
208
ZARZADZENIE NR 217/2015

ZARZADZENIE NR 217/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
31.65 KB
200
ZARZADZENIE NR 218/2015

ZARZADZENIE NR 218/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
34.49 KB
203
ZARZADZENIE NR 219/2015

ZARZADZENIE NR 219/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
35.15 KB
204
ZARZADZENIE NR 220/2015

ZARZADZENIE NR 220/2015 WOJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
35.04 KB
196
ZARZADIENIE NR 221/2015

ZARZADIENIE NR 221/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
85.73 KB
210
ZARZĄDZENIE Nr 222/2015

ZARZĄDZENIE Nr 222/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego dzialalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
62.42 KB
207
ZARZĄDZENIE Nr 223/2015

ZARZĄDZENIE Nr 223/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2015r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
48.29 KB
190
ZARZĄDZENIE NR 224/2015

ZARZĄDZENIE NR 224/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
64.53 KB
199
ZARZĄDZENIE NR 225/2015

ZARZĄDZENIE NR 225/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
90.01 KB
210
ZARZĄDZENIE NR 226/2015

ZARZĄDZENIE NR 226/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gnilny Brody dla gminnych jednostek budżetowych na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
50.5 KB
202
ZARZĄDZENIE Nr 227/2015

ZARZĄDZENIE Nr 227/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
108.79 KB
198
ZARZĄDZENIE Nr 228/2015

ZARZĄDZENIE Nr 228/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków na 2016 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
24.13 KB
200
ZARZĄDZENIE Nr 229/2015

ZARZĄDZENIE Nr 229/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
62.21 KB
196
ZARZĄDZENIE Nr 230/2015

ZARZĄDZENIE Nr 230/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
28.54 KB
208
ZARZĄDZENIE Nr 231/2015

ZARZĄDZENIE Nr 231/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
834.88 KB
204
ZARZĄDZENIE Nr 232/2015

ZARZĄDZENIE Nr 232/2015 WÓJTA GMINY BROOY z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wydzielenia w budżecie GMINY BRODY na 2016 rok zadań realizowanych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
98.31 KB
189
Zarządzenie Nr 233/2015

Zarządzenie Nr 233/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody kontenerów 1100 l w 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
49.6 KB
185